Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Spennende utvikling i spill- og filmbransjen i Innlandet
Sponset

Det er mye som rører seg innen spill og film i Innlandet. Potensialet i fylket er stort, med unike utdanninger innenfor TV, film og spill, samt en bransje i vekst som er tett knyttet opp mot disse miljøene.

– Vi jobber kontinuerlig med bransjeutvikling. Det er viktig for oss at vi har en sterk og levende bransje som får betalt for jobbene de gjør. Regionen er sterk på animasjonsfilm, dokumentarfilm, kinofilmer, spill og generelt innhold for en ung målgruppe. Vi når ut til et stort publikum, også internasjonalt, sier Maria Kluge, daglig leder ved Østnorsk Filmsenter.

Maria Kluge

Daglig leder ved Østnorsk Filmsenter

Østnorsk Filmsenter jobber, i samarbeid med det regionale filmfondet Filminvest, med å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Østnorsk Filmsenter gir støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt spill og annen digital historiefortelling. Kluge tror bransjen vil gi god avkastning fremover for investorer.

– Det investeres generelt lite i mediebransjen i Norge. Det er litt trist. Vi har flere store produksjoner, som har gjort det bra internasjonalt, og som har gitt god avkastning, sier Kluge. Hun nevner eksempler på produksjoner fra Innlandet, som filmene Tre nøtter til Askepott, Dancing Queen, Munch, TV-serien Redningshunden Bessie og spillet My Child Lebensborn.   

– Våre audiovisuelle miljøer, som rommer ulike fagmiljøer, og Innlandet generelt, har gjort seg markert på samtlige produksjoner for målgruppen barn og unge. Dette rommer alt fra animasjon til TV og dokumentar. Ikke minst har produksjonsselskapet Fabelaktiv fått en Emmy noen år tilbake for Energikampen, et underholdningsprogram for barn, sier Kluge.

Godt samarbeid

Kluge forteller at filmsenteret har et godt samarbeid med de ulike produksjonsmiljøene, som Fabelaktiv på Hamar, Lillywood på Lillehammer, og Hamar Game Collective på Hamar. Samtidig er de i tett dialog med høgskolemiljøet og fakultetene AMEK samt Den norske filmskolen.

– Samtidig har vi en sterk fylkeskommune som ønsker å satse på innovasjon, nyskapning og vekst, sier hun.

Teknologisk utvikling

Dette samarbeidet og satsning gir seg blant annet utslag i planer om et nytt MoCap-studio i tillegg til det som allerede finnes på PARK på Hamar, og et Virtual Production Studio.

– Får vi egne studioer, slipper vi å dra andre steder, og kan produsere og lage egne landskaper i eget studio. Det vil være et stort konkurransefortrinn, sier Kluge.

Satser på talentutvikling

Østnorsk Filmsenter bidrar også med individuell oppfølging av unge film-, TV- og spilltalenter som er på vei inn i bransjen. Det finnes stipendordninger unge talenter kan søke på.

– Vi hjelper også med å finne de rette miljøene. Det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal henvende seg for å bli en del av et miljø. Det er mange muligheter i Innlandet, og jeg anbefaler studenter og andre unge å ta kontakt med bransjene og miljøene. Eller kanskje man kan skape noe selv. Her er mange muligheter, sier hun.

Østnorsk Filmsenter

Østnorsk filmsenter skal i samarbeid med det regionale filmfondet Filminvest søke å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Du finner oss i Filmbanken på Stortorget 1 sentralt i Lillehammer.

Av Marte Frimand

Next article