Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Inmeta og Den Norske Turistforening: Sammen for å få flere folk på tur
Sponset

Da Den Norske Turistforening (DNT) ønsket å samle 200 nettsider til en brukervennlig portal falt valget på konsulentselskapet Inmeta. Målet med det nye nettstedet er å få flere folk ut på tur ved å gjøre det enklere å finne DNTs tilbud over hele landet og fremme norsk friluftsliv.

– Inmeta er mer enn et konsulentselskap. Vi er en samarbeidspartner for å drive vekst og innovasjon ved hjelp av data og teknologi. Fagmiljøet vårt i Hamar har spesialisert seg å utvikle nettsider, portaler og e-handelsløsninger, i tillegg til datainnsiktsløsninger. Vi hjelper kundene på hele reisen, fra strategi til verdi, sier Line Löfgreen, markedsdirektør i Inmeta.

Line Löfgreen

Markedsdirektør i Inmeta

– Nye DNT.no har gitt oss ett samlet nettsted for en samlet organisasjon! Det er både et utviklende formidlingsprosjekt og et organisasjonsutviklende prosjekt på en gang. Men kanskje aller viktigst, dette er et stort løft for våre medlemmer og brukere av DNT.no. Med nye DNT har vi skjerpet fokus på kjerneoppgavene våre som er hytter, ruter og aktivitet. Dette får vi vist fram på tvers av regioner og medlemsforeninger i hele landet, sier redaktør Ingvild Lundberg Bakke i DNT.

Brukeropplevelsen i fokus

Alle involverte nøkkelpersoner ble samlet i starten av prosjektet for å enes om felles mål for den nye nettsiden. Det var viktig når alle lokallagene til DNT skulle samles på samme plattform.

Det overordnede prinsippet har hele tiden vært å sette sluttbrukerens behov først. Dette har resultert i en funksjonell og brukervennlig nettside med en strukturert informasjonsarkitektur.

Portalen samler all informasjon om DNTs tilbud, arbeid og organisasjon, og gjør det lettere å navigere og finne den informasjonen man er ute etter. Den er blitt mer brukervennlig og inspirerende.

Fra strategi til verdi

Vi hjelper deg å utnytte data til å ta faktabaserte beslutninger, jobbe smartere og skape nye forretningsmuligheter.

Enklere redaktørhverdag

Riktig informasjon og at det er lett å finne innholdet du leter etter er forretningskritisk og noen ganger livsviktig.

– Feil informasjon kan være kritisk for turister som skal oppsøke et turmål. God støtte for å effektivt publisere riktig og oppdatert informasjon er avgjørende for integriteten til ethvert nettsted, sier Julie Lorch-Falch Chrissafopoulos, leder for design og brukeropplevelse i Inmeta.

Julie Lorch-Falch Chrissafopoulos

Leder for design og brukeropplevelse i Inmeta

Med den nye nettsiden har DNT fått en god redaktørfunksjon som tillater bidrag fra hele landet.

– På store nettsteder med mange tusen artikler og mange forskjellige funksjoner, er det helt andre krav enn på mindre nettsteder. Det skal være funksjonelt og det skal nå ut til de som bruker det. På den nye plattformen skal alle kunne være bidragsytere. Alle kan skrues på som redaktører over hele landet, sier Fredrik Skarderud, regionleder i Inmeta Hamar.

Fredrik Skarderud

Regionleder i Inmeta Hamar

Kunder i utlandet og på Innlandet

Med 300 ansatte fordelt på fire byer i Norge, og nylig etablert kontor i Stockholm, har Inmeta etablert seg som en solid aktør med faglig ekspertise innen kunstig intelligens, datainnsikt, design og brukeropplevelse, systemutvikling og teknologi, digital arbeidsplass og Management Consulting. Selskapet jobber med både nasjonale virksomheter og lokale kunder på Innlandet, og har en rekke internasjonale kunder sammen med morselskapet Crayon.

– Sammen ruster vi virksomheten til å drive effektivt i fremtiden og skape nye konkurransefortrinn med intelligente løsninger, avslutter Löfgreen.

Les mer på Inmeta.no og dnt.no

Av Sissel Nilsen

Next article