Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Dytter samfunnet i riktig retning
Sponset

Formue er en stor investor som utfordrer de forvaltningsmiljøene vi investerer i når det kommer til mangfold. Mangfold er også høyt prioritert i Formue, noe som bidrar til bedre beslutninger og et bedre miljø.

– Som investeringsanalytiker er en viktig del av jobben min å følge opp fond kundene er investert i, samt å velge ut nye fond som Formues kunder skal investere i. Et av parameterne vi følger opp er mangfold i teamene og rekrutteringsprosessene i forvaltningsselskapene, sier Mathilde Ragnhildstveit. Hun er senior investeringsanalytiker i Formues private equity-team.

Ragnhildstveit jobber med såkalte private equity-fond, som investerer i selskaper utenfor børs og som går inn som aktive eiere i selskapene de investerer i. Forvalterne av disse fondene har dermed gode muligheter til å påvirke selskapene positivt, for eksempel innen mangfold og bærekraft.

– Private equity-investeringer handler ikke om å skape kortsiktig avkastning, men å tenke langsiktig og på hva som kan bidra positivt i samfunnet. Det gjør jobben min veldig meningsfull, sier Ragnhildstveit, og trekker frem at det er spesielt meningsfullt å investere i life science-fond som utvikler fremtidens legemidler.

Mangfoldige team

Formue er Norges ledende, uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap for formuende privatpersoner, familier og stiftelser.

– Jeg tror at jo mer mangfoldige team vi har, jo bedre beslutninger kan vi ta. Teamet jeg jobber i er veldig inkluderende og alle heier på hverandre, samtidig som vi hele tiden blir utfordret av ulike synspunkter, sier Ragnhildstveit.

Formue ønsker å tiltrekke seg ulike søkere, ikke bare innenfor kjønn, men også utdanning og arbeidserfaring. I tillegg er selskapet medlem i Kvinner i Finans Charter.

– Gjennom mediene kan man få inntrykk av at finans er en tøff og mannsdominert bransje. Men det er langt fra virkeligheten. Jeg har alltid følt meg ivaretatt og inkludert, sier Ragnhildstveit, og legger til at Formue også er opptatt av at man skal ha en god balanse mellom jobb og fritid.

Formue forvalter din kapital og gir råd for livet

Vi er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner, familier og stiftelser

Grip mulighetene

Ragnhildstveit oppfordrer unge kvinner i bransjen til å utfordre komfortsonen og gripe de mulighetene som dukker opp tidlig i karrieren. 

– Søk på ulike internship-ordninger. Formue tilbyr både internship for dem som nylig har fullført videregående skole samt for studenter som har fullført bachelorgraden. Da får man testet ut tidlig om dette er noe man vil gå videre med, sier hun, og oppfordrer samtidig kvinner til å oppsøke kvinnenettverk. 

– Der kan man finne støtte både faglig og personlig. Jeg syns kvinnene i bransjen er veldig inkluderende og gode på å støtte hverandre. Vi har en kultur der vi heier hverandre frem, sier hun.

Formue er et nordisk konsern som siden etableringen i 2000 har utfordret finansnæringen med råd basert på uavhengighet og åpenhet. 

Vi er Norges største privateide, uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap , og vi har rundt 135 milliarder norske kroner under rådgivning og forvaltning i Norge og Sverige. Siden oppstart for 23 år siden har vi bygget opp et tjenestespekter som inkluderer investerings- og pensjonsrådgivning, juridisk rådgivning, forretningsførsel, rådgivning innenfor bærekraft, kunst og filantropi. Våre rådgivere søker innsikt i hele kundens finansielle situasjon. Med selskapets solide tjenestespekter i ryggen, gir vi helhetlig rådgivning forankret i vårt rammeverk trygghet, bevare, utvikle og skape. Vi tror på lokal tilstedeværelse og har 18 lokalkontorer i Norge, 6 i Sverige, og ett kontor i Dannmark. 

Konsernet har rundt 400 ansatte som setter ambisiøse mål for å hele tiden forbedre kundeopplevelsen, spesielt gjennom utvikling av gode, digitale løsninger.

Flere perspektiver beriker og utvikler oss, og gjør oss bedre rustet til å gi god rådgivning til kundene våre. Vi ser mangfold som en viktig faktor for innovasjon, nytenkning og utvikling – og dermed en strategisk faktor for å styrke vår konkurranseevne og forretningsinnsikt på alle nivåer. Vi ønsker gjerne søkere med ulik bakgrunn og erfaring. Vi er alltid på leting etter dyktige folk, og finner du ingen rolle som passer for deg så Connect med oss så vil du holdes oppdatert på fremtidige ledige stillinger! 

Les mer og se ledige stillinger på career.formue.no

Av Marte Frimand

Next article