Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Flere kvinnelige ledere, bedre resultater
likestilling

Flere kvinnelige ledere, bedre resultater

Kvinnelig leder
Kvinnelig leder
Foto: Getty Images

For å oppnå reell likestilling trengs det mer enn formelle rettigheter.

Selv om Norge er ett av verdens mest likestilte land er det fremdeles langt færre kvinner enn menn i toppen av norsk næringsliv. Det sier sitt når det på listen over landets hundre mest betalte toppledere er flere som heter Arne enn det er kvinner. I de 200 største selskapene i Norge er det kun en av ti som har en kvinnelig administrerende direktør, og i toppledergruppene er det kun to av ti som er kvinner. Det er også kun styrene som er underlagt lovkravet om lik representasjon, at kvinner er representert med 41 prosent. Det er ikke godt nok.

Like muligheter og frihet for alle

Regjeringens mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Jeg tror at kvinner og menn har med seg forskjellige egenskaper som enhver bedrift kan dra nytte av. Jeg mener ikke at det er regjeringens jobb å be folk om å ta andre valg enn det de mener er riktig for seg, men at vi skal legge til rette for like muligheter.

For regjeringen innebærer reell likestilling og likeverd at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter. Innføring av kravet om kjønnsbalanse i allmennaksjestyrene har vært effektivt for å øke andelen kvinner i disse styrene. Samtidig ser vi at til tross for at man får tilnærmet lik representasjon i styrene oppnår man ikke samme effekten i toppledelse. Et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen, og der har vi fremdeles en vei å gå.  

Ifølge en rapport fra konsulentselskapet McKinsey viser forskning at selskaper med mer enn tre kvinner i ledelsen oppnår bedre resultater. Selv om jeg selvsagt er opptatt av likestilling i samfunnet generelt, er dette hovedgrunnen til at jeg som næringsminister har et så tydelig fokus på dette. Jeg har tro på at kjønnsbalanse i selskapenes toppledelse kan øke produktiviteten og gagne norsk næringsliv. Mangfold på alle nivåer styrker innovasjonskraften og gir utslag på bunnlinjen. Dette er et språk jeg vet at næringslivet forstår.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Næringsminister

Sammensatt problemstilling

Både rundebordskonferansene som den tidligere barne- og likestillingsministeren og jeg arrangerte i fjor høst, og andre arrangement jeg har deltatt på om kvinner i lederstillinger, har vist at dette er en sammensatt problemstilling. Det er flere årsaker til at kvinner ikke er mer representert i toppledelsen i norske selskaper. Jeg tror ikke at dette nødvendigvis handler om at man med vilje ønsker å holde kvinner utenfor.

Mitt inntrykk er at norske bedrifter ønsker å fremme kvinnelige ledere og toppledere, men at det må en bevisstgjøring til for å oppnå de resultatene vi ønsker. Dette gjelder både hvordan man arbeider med å fremme kvinnelige lederkandidater i bedriften, men også dels om ubevisste holdninger knyttet til kvinner og ledelse.

Gjennom arbeidet med beste praksis-brosjyren som den tidligere barne- og likestillingsministeren og jeg laget i høst, lærte vi mye om hvilke tiltak som fungerer og hvilken rolle toppledelsen har i denne problemstillingen.

Av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Next article