Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Byggebransjen trenger mangfold
Sponset

Byggebransjen er en spennende bransje der det skjer mye. Mange faggrupper jobber sammen, og mulighetene for personlig utvikling er store.   

JM Norge markerer 8 mars ved å trekke frem noen av våre dyktige kvinner:

Leila Larsen Torrissen jobber som anleggsleder i JM Norge. Hun har ansvar for å planlegge driften på hele byggeplassen og koordinere alle fag som er involvert. Hun har også ansvar for HMS og hun har personalansvar for lederne som er under henne.  

– Det er en utfordrende jobb, både faglig og som leder. Jeg må utvikle meg hele veien og jeg blir aldri ferdig utlært. Å bygge et bygg, har nesten bare med mennesker å gjøre. Det er mennesker som produserer og lager bygget. Å bestille materialer, er det enkleste med jobben, sier hun. 

Bli kjent med flere av JMs ansatte her.

Tok videreutdanning 

Torrissen er egentlig utdannet tømrer, og jobbet som det i 11 år. Selv om hun trivdes godt i jobben, visste hun hele tiden at hun ville utvikle seg videre.  

– Det som er så fint med byggebransjen, er at det finnes så mange muligheter. Jeg valgte å ta teknisk fagskole ved siden av jobben i JM. Etterpå fikk jeg ny stilling som arbeidsleder, og senere anleggsleder, sier hun, og understreker at hun alltid har følt seg sett.  

– Det har blitt lagt til rette for både videre utdannelse og nye muligheter hele veien, sier hun.  

Ville jobbe mer hands on 

Tone Ødegaard jobber som prosjekteringsleder i JM. Der leder hun et team av rådgivere som prosjekterer byggene. Ødegaard kom til JM som trainee, og akkurat som Torrissen, har hun en annen utdannelse i bunn.  

– Jeg er egentlig utdannet byplanlegger, men syns den jobben var litt langt unna de store resultatene. Nå jobber jeg mer hands on med det som skjer etter planen er vedtatt, sier hun.

Ødegaards jobb er å bestemme hvordan bygget skal se ut, hvem som skal bo der, hvor store leilighetene skal være, hvilken kvalitet de skal satse på og markedsføring.

Får bidra til det grønne skiftet 

Administrerende direktør i JM, Hilde Vatne, bekrefter det kollegaene forteller. Mulighetene er mange, og byggebransjen står ovenfor flere spennende og viktige endringer.  

– Den største utfordringen nå, er å kutte klimagassutslippene. Vi må bruke mindre fossil energi når vi bygger, og vi må bygge hus som er mer energieffektive, sier hun. 

– For å lykkes i dette skiftet er vi avhengig av mange kloke hoder. Halvparten av sivilingeniørene vi nå rekrutterer er kvinner og vi har også ambisiøse mål når det gjelder rekruttering av kvinnelige fagarbeidere. Boligmarkedet og miljøet angår oss alle, og ved å velge vår bransje får man være med på utviklingen innenfor flere områder som har stor betydning for fremtiden, sier hun videre.

Les mer om hvordan det er å jobbe i JM på jm.no.

Av Marte Frimand

Next article