Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Aider-lederen mener du må ha en plan med mangfoldet: – Mangfold skaper ikke verdi i seg selv
Sponset

Hva slags mangfold du trenger, må knyttes opp til dine strategiske mål. For Aider handler det om å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse.

Kompetansehuset Aider har opplevd en enorm vekst siden oppstarten i 2019, og har i dag over 8 000 kunder innen regnskap, rådgiving og teknologi. Ifølge Aider-leder Andreas Vik har mangfold vært en av ingrediensene i suksessoppskriften. Men det har krevd bevissthet:

– Mangfold gjort feil kan føre til kompleksitet, misforståelser og redusert effektivitet. Men gjør du det riktig, får du hentet frem ulike ideer og perspektiver som til syvende og sist skaper bedre forretningsløsninger. Jeg tror vi har lykkes med det siste.

Andreas Vik

Leder, Aider

Behandler folk ulikt

Aider-lederen mener at mangfold kan være et konkurransefortrinn og bidra til at selskaper når sine mål. Men det krever kompetanse og riktig ledelse:

– Vi ønsker å skape en organisasjon hvor folk kan lære og utvikle seg, og derfor setter vi sammen team av folk med ulik kompetanse og erfaring, slik at vi kan lære av hverandre og levere et bedre produkt til kundene våre, sier Vik og legger til:

– Vi har blant annet sett gode effekter av å plassere unge og uerfarne rådgivere sammen med kompetente seniorer. Det er en type mangfoldighet som skaper verdi.

Vik understreker at mangfoldsledelse også dreier seg om å se at enkeltmennesker er forskjellige – og har forskjellige behov.

– Hvis man mener folk er forskjellige, er det rart å behandle alle likt. Du kan for eksempel tenke mangfold i rekrutteringen, men ber du alle være på en bestemt måte når de kommer inn i organisasjonen, får du ikke et reelt mangfold.

Sammen skal vi bygge Norges råeste kompetansehus

Vi i Aider tror at regnskapsbransjen må redefineres. Og at det er vi som skal gjøre det. Da nytter det ikke bare med flinke folk – vi må ha de flinkeste.

Kultur er nøkkelen

Karina Arnsen, leder for Folk og kultur i Aider, legger til at mye av nøkkelen for å lykkes med mangfold nettopp ligger i bedriftskulturen.

– Skal du virkelig hente ut potensialet i mangfoldet, krever det kompetanse rundt kultur og ledelse. For det første må du som leder evne å koordinere og utnytte folka dine. Du må identifisere likheter og styrker, og klare å sette sammen team som anerkjenner og verdsetter forskjellene.

Karina Arnesen

Leder for folk og kultur, Aider

Arnsen, som selv gir råd til bedrifter om HR, kultur og mangfoldsledelse, mener selskaper må utvikle det hun kaller mangfoldsmodenhet. Det handler om å forstå mangfoldets verdi – og hvordan du kan gjøre mangfoldet til en del av selskapets DNA, strategi og policydokumenter.

– Med ledere som evner å sette dette ut i praksis, vil du klare å hente ut verdien av mangfoldet gjennom bedre kvalitet og effektivitet i kundeleveransene, mer motiverte folk og større kreativitet og innovasjon i løsningene. Alt dette vil til syvende og sist også gi en bedre bunnlinje.

OM AIDER

Aider er et kompetansehus i regnskapsbransjen

I løpet av fire år har utfordreren Aider gått fra å være en gründerbedrift til å være en av markedslederne med over 700 ansatte

Aider leverer en stor bredde av rådgivningstjenester, blant annet innen HR og mangfoldsledelse

Aider har også 60 ansatte som jobber med teknologi og systemimplementeringer på økonomi, rapportering, HR og bærekraft.

Les mer og se ledige stillinger på karriere.aider.no

Next article