Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Med mangfold som drivkraft for innovasjon
Sponset

Determined, Innovative, Collaborative og Reliable er Kongsberg Gruppens fire verdier. Disse verdiene har Hildegunn McLernon, SVP Technology, Propulsion & Engines i Kongsberg Maritime, i bakhodet i sitt arbeid hver eneste dag og de er et godt fundament i arbeidet med mangfold og inkludering.

– Vi står foran et stort skifte mot en grønn og fornybar industri. Behovet for ny teknologi og kompetanse er større enn noen gang. Vi trenger de beste menneskene globalt, et stort mangfold og kunnskap for å nå fremtidens mål. Vi har noen ledelsesprinsipper som jeg følger, hvor samspill og kultur jobbes med kontinuerlig for å sikre at verdiene rotfestes i bunnen, forteller hun.

Ulik bakgrunn gir verdifull kompetanse

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og romfartsindustrien.

KONGSBERG har totalt 11 000 ansatte i mer enn 40 land. De jobber målrettet med en inkluderende kultur med verdensledende kompetanse, bærekraftig innovasjon og partnerskap som skal sikre at deres teknologiposisjoner fortsetter å levere bærekraftig og lønnsom vekst.

Samarbeid med universiteter og høyskoler er en viktig del av denne strategien, både med tanke på teknologi – og kompetanseutvikling, og for at selskapet tiltrekker seg de beste kandidatene. En av bedriftens nyansatte er Alvaro del Toro Llorens som jobber som CFD ingeniør i hydrodynamikkavdelingen i Ulsteinvik, som er en av lokasjonene i Kongsberg Maritime. Kongsberg Maritime er ett av tre forretningsområder i KONGSBERG. Han mener mangfold er en verdifull ressurs for bedriften.

Alvaro del Toro Llorens

CFD ingeniør i hydrodynamikkavdelingen i Ulsteinvik

– Jeg valgte å jobbe for Kongsberg Maritime, hvor mangfold og inkludering sitter i ryggraden til selskapet. I tillegg til å være ledende innen maritim teknologi, innebærer det å jobbe for KONGSBERG å løse krevende tekniske utfordringer, med rom for kreativitet, innovasjon og fleksibilitet i et inkluderende arbeidsmiljø, sier Alvaro.

Jaqueline Elise Peterson Burton Head of Creative Design kunne ikke vært mer enig.

Jaqueline Elise Peterson Burton

Head of Creative Design

– Kollegaene mine i KONGSBERG er nysgjerrige og åpne for nye perspektiver. I KONGSBERG er det rom for å dele alle type ideer og alle blir lyttet til.

Hildegunn samtykker og legger til;

– Vi promoterer innovasjon i alle ledd av organisasjonen. Dette gjør vi blant annet ved hjelp av en innovasjon portal for å laste opp nye tanker og ideer. Ledelsen er også veldig tett på og er nysgjerrige på hva som skjer i organisasjonen. Her er alle inkludert, og alle har en stemme som blir hørt.

Jaqueline er fra USA og har jobbet 13 år på skip. Hun har et bevisst forhold til hva slags inntrykk hun skal etterlate seg og ønsker å gjøre en jobb hun kan være stolt av. Derfor søkte hun jobb i KONGSBERG og det har hun ikke angret på.

– Det vi lager er med brukeren i fokus. For å kunne gjøre det må vi bruke tid på refleksjon og forstå sluttbrukerens behov. Vi leverer løsninger til et globalt marked, og fordi vi har folk fra hele verden med ulike bakgrunner og erfaringer utvikler vi bedre produkter. Vi utfordrer hverandre og klarer dermed å skape noe nytt og unikt, forteller Jaqueline.

Sjekk ut karrieremulighetene hos Kongsberg her.

Ulikheter som en styrke

Darren Murphy, SVP Technology, Integrated Solutions i Kongsberg Maritime, tror på viktigheten av å få alle med seg og verdsette individualitet uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Ved å verdsette det hver enkelt kan bringe til bordet, og bruke deres ulikheter som en styrke, mener han at vi skaper bedre løsninger sammen.

– Det er spesielt de idéene som virker umulige som får oss til å tenke på helt nye måter. Vi har en blomstrende kultur i utvikling, som gjenspeiles i enkle bedriftsverdier som hver enkeltperson føler er på linje med sine egne verdier. Det er viktig for oss at alle ansatte føler seg om en del av et sterkt team som verdsetter deres individualitet.

KONGSBERG har jobbet med mangfold og inkludering igjennom mange år, men i 2015 ble det satt tydelige mål knyttet til ønsket om flere kvinnelige ansatte og ledere. På lik linje med flere andre bedrifter, er dette typisk der man starter mangfoldsarbeidet. Igjennom de siste årene har fokuset gått fra en typisk tellekultur til å utvide mangfoldsdimensjon, samt viktigheten av å utvikle kompetanse til å lede og rekruttere mangfold.

Og KONGSBERG er stadig på jakt etter flere unge ingeniører med ulike perspektiver.

– Jeg tror at ved å formidle komplekse og interessante utfordringer vil vi inspirere unge til å satse på en karriere innen ingeniørfag og teknologi, uavhengig av kjønn, tidligere utdanning eller bakgrunn, sier Darren.

Darren siterer avslutningsvis Katarina Berg fra Spotify sin oppfatning av mangfold, inkludering og tilhørighet:

«Mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bedt om å danse, og tilhørighet er når de spiller din sang.»

KONGSBERG er et ledende globalt teknologiselskap som leverer virksomhetskritiske løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold.

Les mer på kongsberg.com.

Av Cathrine Naglestad

Next article