Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Løfter skeiv historie frem i lyset
Mangfold og inkludering

Løfter skeiv historie frem i lyset

HOMODAGENE 1983. Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordaland, Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen skal bidra til å gjøre skeiv historie bedre kjent for allmennheten. Historien går sannsynligvis lenger tilbake enn du tror.  

– Skeivt arkiv er en kunnskapsbank for skeiv historie. Her samler vi alt av historie, slik som bilder, filmer, brosjyrer, avisartikler, lover og annet materiale, sier Bjørn André Widvey. 

Bjørn André Widvey

Formidler ved Skeivt arkiv og hovedansvarlig for Skeivt kulturår 2022

Han er formidler ved Skeivt arkiv og hovedansvarlig for Skeivt kulturår 2022. 

Materialet legges tilgjengelig for omverden på nettsidene til Skeivt arkiv. Her kan alle som er interessert lete etter informasjon, og du kan også komme i kontakt med dem som jobber ved arkivet, hvis du har spesielle forespørsler.

Homofile var fritt vilt

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, men den skeive historien strekker seg mye lenger tilbake. De første lovene som omtaler homofili, finnes i Gulatingslovene fra 1200-tallet. Der står det at menn som er sammen andre menn skal lyses fredløse. 

– Dette innebar i praksis at de var døde, for en fredløs person var fritt vilt. Fra 1687 til 1842 var det dødsstraff for homofili i Norge, og deretter gikk man over til fengselsstraff og straffarbeid, forteller Widvey.

Homoseksjon i 1. mai-tog på Grønland i Oslo, 1982. Fotograf ukjent. SKA/A-0033 Løvetann, Skeivt arkiv.

Deltar på Pride

Skeivt kulturår 2022 er resultatet av et samarbeid mellom Skeivt arkiv, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket. 

– Vi snakket om hvordan vi skulle markere at det var 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, og vi ble enige om at vi kunne ha et skeivt kulturår. Vi gikk dermed i gang med å lage et samarbeidsprogram, sier han. 

21. april var det en stor markering på Nasjonalmuseet. Dette var dagen for 50-årsjubileet. I tillegg er det åpnet en stor utstilling på Universitetsmuseet i Bergen, og de vil dessuten være til stede på arrangementer som Pride i Oslo og Regnbuedagene i Bergen.

Ble tiet i hjel

– Målet med Skeivt kulturår 2022 er å hente frem historie, forskning og informasjon som ikke er så kjent for allmennheten. Dette er historie som er underkommunisert og tiet i hjel, sier Widvey. 

Med tiden håper han dette perspektivet vil tas med på en mer naturlig måte, slik at skeive utstillinger og historiske vinklinger blir overflødig. 

– Det er en del av normaliseringsprosessen, men enormt har skjedd bare de siste årene. Vi ser også at vårt arkiv og initiativ er blitt utrolig godt mottatt, og at interessen er større enn vi kunne forutse, avslutter han.

Litt fakta rundt mangfold

– 46 prosent av transpersoner opplever diskriminering når de søker på jobb.
– 4 av 10 innvandrere opplever de samme.
– Kun 37 prosent av lederne i Norge er kvinner.
– 1 av 3 skeive er lite tilfreds med egen psykisk helse.

Kilder: Rapport fra bystyret i Bergen og SSB

Av Katrine Andreassen

Next article