Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Gir medarbeiderne forutsetninger for å gjøre en god jobb
Sponset

Hvitfiskfabrikken til Lerøy Norway Seafoods på Melbu i Vesterålen vant hedersprisen «Årets mangfoldsvirksomhet» i 2021. Årsaken er en bevisst satsning på medarbeidere og at mangfold har blitt en del av strategien.

Fabrikken på Melbu har ansatt mange med fremmedspråklig bakgrunn i løpet av anleggets lange historie. I dag er hele 68 prosent av de over 100 ansatte fremmedspråklige.

– God kommunikasjon og felles forståelse er en nøkkel for å få produksjon til å fungere optimalt. Vi skal levere kvalitetssjømat til våre kunder, samtidig har vi sikkerhet i fokus og våre medarbeidere skal være trygge på arbeidsplassen. Derfor er vi helt avhengig av at de ansatte hos oss forstår, og er i stand til å utføre, arbeidsoppgavene sine på en sikker og god måte, sier fabrikkleder Nan-Iren Erdal som er fabrikkleder hos Lerøys anlegg for bearbeiding og videreforedling på Melbu.

Nan-Iren Erdal

Fabrikkleder hos Lerøys anlegg for bearbeiding og videreforedling på Melbu

Inkludering satt i system

Erdal forklarer at de ansatte er de drivende kreftene, og at det er dem som står i de verdiskapende prosessene. Å løfte dem frem er derfor en forutsetning for å lykkes med det Lerøy driver med, og ikke minst for å sikre dyktige og motiverte medarbeidere som kan utvikle seg videre i bedriten.

– Derfor har vi tilbudt norskundervisning i mange år til dem som ikke snakker så godt norsk fra før. I tillegg har vi tilpasset språkundervisning til dem som ønsker å ta fagbrev i sjømatfaget. Det gjør at alle sammen kan stille likt og få muligheten til å ta fagbrev, forklarer hun.

I Lerøy er de stolte av at arbeidsmetodene deres ble lagt merke til og at de vant Mangfoldsprisen som er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen deles ut på IMDis årskonferanse hvert år og skal blant annet løfte frem suksesshistorier som inspirerer til et mer mangfoldig arbeidsliv.

– De siste årene har vi hatt et målrettet fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderinvolvering. Dette har ført til at vi nå jobber på en helt ny måte både når vi utvikler kompetanse, involverer operatørene i driften og jobber i tverrfaglige team. Det viktigste for oss er å sette mennesket i fokus uavhengig hvilket språk man snakker eller hvor man kommer fra. Vi ønsker at våre medarbeidere blir dyktige i oppgavene, involveres i spennende forbedringsarbeid, og på den måten kan hente ut det beste av hver enkelt, sier hun.

Jobbe i fremtidens næring?

Å jobbe i et verdensledende sjømatkonsern, Norges største konsern for fangst og bearbeiding av hvitfisk, gir unike og spennende karrieremuligheter. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å kunne oppfylle denne visjonen, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er motiverte og engasjerte innen sitt fagfelt.

Mange karrieremuligheter

Saed Ali Mahammed kom til Norge fra Somalia i 2004 og ble ansatt på fabrikken til Lerøy i 2006. Først var han med å losse trålere, men ble etter kort tid produksjonsarbeider.

– Jeg gikk flere språkkurs i regi av Lerøy. De har et godt samarbeid med opplæringskontoret og tilrettela for norskopplæring når vi var ferdige på jobb. I tillegg har jeg hørt på P4 i åtte timer hver dag i over ti år nå, smiler Saed.

Saed Ali Mahammed

Produksjonsarbeider Lerøy

I Lerøy gis alle ansatte like muligheter. De investerer i sine ansatte og tilbyr også karrieremuligheter som gjør at man kan klatre internt i bedriften eller konsernet:

– Jeg startet som produksjonsmedarbeider, tok språkkurs, deretter fagbrev i sjømatfaget og i dag er jeg teamleder. Bare i Nord-Norge har Lerøy 12 anlegg og de har mange stillinger både som arbeidsleder, produksjonsleder, innen logistikk og mye annet spennende. Derfor er det mange muligheter som åpner seg i denne jobben, og ikke minst er det veldig trivelig å jobbe her, tilføyer han.

Stortrives i filetavdelingen

En annen som også skryter av arbeidsmiljøet og mulighetene hun har fått i Lerøy er Mayura Sasen. Hun kom til Norge fra Thailand i 1998 og begynte i filetavdelingen i 2001. Dette var før Lerøy hadde tilbud om norskkurs, men i dag snakker hun godt norsk med en sjarmerende nordnorsk aksent:

– De kaller meg «filetkjærring», smiler hun med glimt i øyet da vi spør hva hun jobber som.

Mayura Sasen

Teamleder Trimming Lerøy

Etter lang fartstid i filetavdelingen har Mayura blitt teamleder. I forbindelse med fagbrevet hun tok i høst deltok hun også på et seks måneder langt språkkurs for å lære seg en del spesielle ord og uttrykk knyttet til fagbrevet.

– Det var andre gang jeg prøvde meg på å ta fagbrev. Sist gang var jeg litt i tvil og heller ikke konsentrert eller motivert nok, men denne gangen gikk det fint, forteller hun. Så dermed er også den formelle kompetansen hennes på plass.

– Jeg trives kjempegodt. Menneskene og miljøet her gjør at vi nesten er som en stor familie der vi tar vare på og aksepterer hverandre uansett hvor du kommer fra. Det finnes ingen mobbing her og lederne våre bryr seg om oss. Uansett hva vi spør om, eller om vi har problemer, også privat, så kan vi spørre dem om råd og hjelp, avslutter hun.

Fakta om Lerøy

Lerøy Seafood Group ASA er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. Hver eneste dag leverer Lerøys 5500 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider. Gjennom dette medvirker Lerøy blant annet til lokal verdiskaping langs hele Norskekysten. Visjonen er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.

Konsernet har som mål å være en bedrift med lokal forankring i de områdene de opererer, og dermed bidra til alle lokalsamfunn.

Lerøys kultur er basert på verdiene: Ærlig, åpen, ansvarlig og kreativ. Konsernet streber etter å skape et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø bygget på samarbeid, læring og kontinuerlig utvikling.

Et av Lerøys hovedsatsingsområder er å utvikle et inkluderende og engasjerende arbeidsmiljø. Innenfor konsernet strebes det etter å bygge en kultur av stolthet og åpenhet gjennom samarbeid og læring på tvers av den fullt integrerte verdikjeden.

Konsernet jobber kontinuerlig for å sikre et diskrimineringsfritt miljø, der alle ansatte behandles likt, uavhengig av kjønn, opphav, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Les mer på leroyseafood.com

Av Tom Backe

Next article