Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Sterk kobling mellom mangfold og innovasjon: «Tillit og trygghet skaper kreativitet»
Sponset

Teknologibedriften Admincontrol legger lista høyt, og ønsker de beste hodene til en bransje med eksplosiv utvikling. Da legger de fokus på mangfold – både i rekruttering, men også i bedriftskulturen i det daglige. Dette gir økt tilfredshet, innovasjon, og bedre lønnsomhet, sier Signe Roesgaard-Gran.

Signe Roesgaard-Gran

CTO i Admincontrol

– Teknologibransjen har tradisjonelt sett vært relativt mannsdominert, og vi er derfor utrolig stolte over å ha kvinner representert i stort sett i alle roller hos oss – også i utviklingsavdelingen, fortsetter Roesgaard-Gran, som er CTO (Chief Technology Officer) i Admincontrol.

Roesgaard-Gran har selv jobbet innen teknologi i 20 år, og startet i nåværende stilling i 2020.

– I utviklingsavdelingen er 40 prosent av de ansatte kvinner, i roller som UX-designere, utviklere, arkitekter, testere og ledere.

En arbeidsplass for alle

Og når balanse og mangfold er på plass, så er det attraktivt for andre å komme inn, påpeker hun.

– Rekruttering og bedriftskultur går hånd i hånd. Når kandidater møter oss, kan man lett se at dette er en arbeidsplass som er åpen for alle. Det er enkelt å rekruttere for mangfold, men også viktig at det tilrettelegges for dette på selve arbeidsplassen.

Dette mangfoldet skal representere alle variasjonene i samfunnet; alder, kjønn, legning, nasjonalitet, etnisitet, og religion. Blant 40 ansatte i utviklingsavdelingen, er hele ti nasjonaliteter representert, opplyser hun.

– Vi har en kultur for å feire fremskritt sammen, og det gode samarbeidet på tvers av team og avdelinger gjør at det er enklere å teste nye saker. Nye perspektiver og ideer sees på som en styrke. Vi trenger kollegaer som tenker ulikt og har ulike bakgrunner og ulike kompetanseområder. Ansatte i alle aldrer, kjønn og nasjonaliteter er velkomne hos oss. Det mangfoldet vi har hos oss er en superkraft.

Tillit skaper innovasjon

Dette gjenspeiles i kjerneverdiene til Admincontrol; «Smart, Passion and Trust».

– Disse verdiene er ikke noe som ligger i en skuff. Det er noe man kjenner når man er her. For oss er det utrolig viktig med tillit og trygghet – som igjen skaper innovasjon og kreativitet.

Hun fortsetter;

– Vi kan ansette de beste hodene, men de må også få bruke ideene sine. Folk må kunne tørre å legge seg utpå, og teste ut spennende tanker og ideer.

Det var dette som gjorde at Roesgaard-Gran selv trivdes så godt da hun startet i bedriften.

– Det gir en trygghet i å tørre å innovere, feile og lære. Det var det som gjorde at jeg valgte Admincontrol. Tillit, tilhørighet og nysgjerrighet gjennomsyrer vår kultur.

Mangfold gir lønnsomhet

For mangfold og tillit skaper nemlig lønnsomhet og innovasjon også for bedrifter, påpeker hun.

– Endringstakten i teknologibransjen er veldig høy – den er eksplosiv – og vi må jobbe smart for å ligge i forkant. For å skape de beste løsningene trenger vi et team som kan representere alle våre brukere, med ulike bakgrunner, ulik kompetanse, og et miljø hvor vi kan dele tanker og forslag.

I tillegg skaper det trivsel hos medarbeidere.

– Medarbeiderundersøkelser viser at vår tilfredshet blant ansatte er langt over gjennomsnittet for teknologibransjen.

Dette matcher med den høye kundetilfredsheten, mener hun.

– Vi er overbevist om at disse hører sammen, og det er alfa og omega for at bedriften skal kunne innovere og levere gode resultater også finansielt.

Men selv om Admincontrol leverer bra og setter lista høyt, er noe av det viktigste at det er gøy på jobb. Dette fører til at lidenskapen er på topp, og at ansatte er i stand til å ta smarte beslutninger, sier hun.

– For våre ansatte er ikke dette kun en jobb – det er også en interesse, og da blir det et godt miljø.

Admincontrol tilbyr effektiv samhandling og sikker deling for styrearbeid og due diligence- prosesser. Gjennom vår skybaserte løsning får brukerne tilgang til og kan dele, diskutere og behandle forretningskritisk informasjon effektivt.

Selskapet ble stiftet i Norge i 2005. I dag har Admincontrol over 100 ansatte med lokal tilstedeværelse i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Nederland.

Les mer på admincontrol.com.

Av Morten Risberg

Next article