Skip to main content
Home » Digitalisering » Det digitale utenforskap
Sponset

750.000 har alvorlige lesevansker og kan ikke tilegne seg vital informasjon om liv og helse fra offentlige nettsteder.

Koronapandemien har vist at offentlig informasjon er vital for befolkningen. Nyhetsbildet endres fra time til time. Vi oppfordres til å lese informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet, Helse Norge og Regjeringen. I tillegg har kommunene detaljinformasjon om situasjonen i din kommune, hvordan du skal forholde deg om du blir smittet, testmuligheter osv. Dette er livsviktig informasjon.

Da er det et paradoks at opp mot 750.000 ikke har mulighet å tilegne seg denne informasjon fordi de ikke klarer å lese en nettside. Dette er personer der mange er i risikogruppen og trenger informasjon mest. Nær 30 % av befolkningen anslås å være lesesvake. Det er personer med dysleksi og andre kognitive funksjonshemninger, afasi etter hjerneslag, tåkesyn og andre øyerelatete lidelser. Mange eldre er i denne gruppen.

– Alt skal jo digitaliseres, men en stor del av befolkningen mangler forutsetninger for å kunne lese ’det digitale’, påpeker Stein Stølen, markedssjef hos VoiceASP AS.

– Forskning viser at lesing av digital informasjon stiller andre kognitive krav enn lesing av tekst på papir. Sikrer man ikke innbyggerne muligheten til å tilegne seg digital informasjon, risikerer man et digitalt klasseskille. Når ansvaret for digital tilgjengelighet skyves over på brukerne, risikerer man at lesesvake ikke klarer å benytte tjenesten og dermed mister muligheten for å delta i det digitale samfunnet. Dette er et demokratisk problem.

Hva er så løsningen?

– Disse personene klarer ikke å sette sammen bokstaver til ord og ord til mening og faller utenom det digitale informasjonssamfunnet. Det som skal til er en enkel måte å få lest opp nettsiden, helst ved bare et intuitivt ’les-opp’ ikon på artikkelen. De feste leser med øynene, her er det en gruppe som må lese med ørene. Teknologien finnes i dag, og det er også påbudt for offentlige institusjoner ved norsk lov å ha denne type funksjonalitet. Absolutt alle skal ha tilgang til offentlig informasjon, brudd på dette er diskriminering.

Hva er status?

– Mange kommuner har slike tjenester på plass. De som henger etter er store aktører som NAV, FHI, Helse Norge og regjeringen.no avslutter Stølen.
I disse koronatider er det spesielt viktig å få slike tjenster på plass.

Fremtidens arbeidsplass

NAV har beregnet at 50% av alle som er på en eller annen trygdeordning, har lesevansker.

For å få flest mulig tilbake til arbeidslivet, må bedriftens systemer tilpasses slik det å kunne lytte til teksten blir en naturlig del av løsningen. Dette gjelder både Internett og interne nett.

Dette vil redusere følelsen av digitalt utenforskap og gi en positiv arbeidssituasjon.

Next article