Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Språk avgjørende i inkluderingsarbeidet
Sponset

Vygruppen sysselsetter over 11 000 mennesker i Norge og Sverige, og har en mangfoldig gruppe ansatte, med forskjellige legninger, kjønn, kulturer, aldre og funksjonsevne. Nå arbeider konsernet målbevisst for at alle skal føle seg hjemme i Vy.

Akkurat nå er det mange virksomheter som pynter seg med logo og flagg i regnbue-farger, men hvor dypt stikker det egentlig?

– Jeg tror alle virksomheter ønsker et åpent og inkluderende arbeidsliv, så det er nok noe de arbeider med, om ikke nødvendigvis systematisk og strukturert. Vi blir jo utfordret på ulike sider ved mangfold og inkludering, men har ikke alltid språket og verktøyene til å ta tak i alle sider ved det. Likevel føler jeg at vi lenge har øvd på hvordan vi best legger til rette for flere kvinner i mannsdominerte yrker og flere kvinnelige ledere. Der er språket og verktøyene inne, men det fins også områder der vi mangler dem, og det må vi arbeide seriøst med, forteller Kristin Flagstad, som er konserndirektør Organisasjon og HR i Vy-gruppen.

Kristin E. Flagstad

Konserndirektør Organisasjon og HR i Vy-gruppen

– Vi har et lederutviklingsprogram der lederens rolle som tilrettelegger for psykologisk trygghet i gjengen sin, er sentral. Grunnlaget må legges der. Vi har mange initiativer, både lokalt og sentralt, men de er ikke tilstrekkelig strukturert ennå, og det trengs om vi skal få til en kraftfull satsing.

Ikke rosavasking

Hun tror ikke noen virksomheter liker å bli beskyldt for rosavasking, men at mange som bytter til regnbue-logo, mistenkes for nettopp dette.

– Regnbue-logoen er ikke bare til pynt, for bare en sånn liten ting bidrar til at språket rundt mangfold endrer seg, og det forplikter. Det handler om å vise at vi står sammen i disse utfordringene, selv om ikke alt er på stell ennå. Juni er Pride-måneden, og da er det særlig kjønns- og seksualitetsmangfold som er i fokus. Men vi jobber med alle former for mangfold, hele året.

– Det er helt grunnleggende for oss i Vy at alle er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, legning, kjønnsidentitet og kulturell bakgrunn. Men det hender vi havner i dilemmaer. Kjønnsnøytrale toaletter kan for eksempel virke som en enkel sak, men det er et dilemma, fordi mange kvinner har meninger om det å dele toalett med menn. Det er klart vi må ta tak i sånne problemstillinger også, for hverdags-diskriminering handler om de små tingene.

Seksuell legning kommer oftere på dagsordenen. Ifølge Kristin er det imidlertid ikke nytt at selskapet ønsker å ivareta samtlige av sine medarbeidere:

– For oss handler det om å huske på de små tingene, og legge til rette for alle som jobber her. Det tror jeg vil redusere følelsen av å tilhøre en minoritet.

– Alle skal føle seg verdsatt

– Min 18-årige datter har et vokabular som nesten er fritt for kjønn og legning, og heltene hennes har ofte et androgynt uttrykk, så for flere i hennes generasjon er sånt irrelevant. Språket vi bruker har mye å si, og der har vi mye å lære av de unge.

Vygruppen har utarbeidet en bærekraftsrapport, der mangfold og inkludering adresseres.

Vi er kommet langt i arbeidet med etnisk mangfold og kjønnsdiskriminering, men skal tydeliggjøre mangfolds-arbeidet knyttet til identitets- og seksualitetsmangfold og funksjonsevne, også i lederutviklings-programmene våre. Det svenske datterselskapet Vy Flygbussarna ble mangfolds-sertifisert for to år siden, som er noe jeg tror kan være interessant for resten av konsernet. I Vy buss jobber vi for å øke andelen kvinnelige sjåfører og ledere, og har lenge hatt uniformer med tilhørende hijab, pluss at vi tilrettelegger for ansatte med lese- og skrivevansker.

– Vi ønsker å lære fra andre som har høstet gode erfaringer i mangfoldsarbeidet, og har hatt besøk av Ikea og ISS, som har arbeidet mye med dette temaet. Vi deltar også på Oslo Pride Business Forum, hvor mange aktører på markeds-, kommunikasjons- og HR-feltet møtes.

Er du vår nye medarbeider?

Hos oss kan du bidra til at flere reiser kollektivt og miljøvennlig. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes i et av Nordens største transportkonsern.

Viktig å delta i Pride

– Nå er vi midt i Pride-måneden, og tror at vi en dag kommer dit at legning eller kjønnsidentitet blir like uinteressant som hårfarge. Det handler om å jobbe og skape gode resultater sammen. Da spiller det ingen rolle hvem vi er, hvilken hudfarge vi har og hvem vi elsker. Vi burde være kommet dit at ingen lenger føler at de tilhører en minoritet.

– Da jeg ble født, var det ingen selvfølge at jeg, som kvinne, skulle ende i en direktørstilling. Der er vi heldigvis nå, og jeg tror den utviklingen vil fortsette, også for andre deler av mangfoldet vi alle utgjør, forteller Kristin, som selv planlegger å delta i Pride-paraden.

– Planen er å gå i Pride-parade sammen med uniformerte konduktører, lokførere og bussjåfører, og jeg håper oppslutningen blir rekordstor. Det som skjedde i fjor var grusomt, men jeg stoler på de som skal ivareta sikkerheten. Terror har ett mål: å skremme. Derfor er det så viktig å vise at vi ikke lar oss kneble.

– I Vygruppen skal vi i alle fall gjøre alt vi kan for at absolutt alle skal føle seg inkludert og verdsatt, men dit kommer vi ikke uten å tilegne oss kunnskap og et språk som gjør at vi håndterer også de små, diskriminerende utfordringene i hverdagen. På den måten kan vi bidra til at færre føler seg som en del av en minoritet, selv om det nok ikke skjer over natten.

Fakta

– Vygruppen er Nordens største landbaserte transportkonsern
– Eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet
– Opererer innen fire områder i Norge og Sverige: tog, buss, godstransport og reiseliv
– Arbeider aktivt med samtlige parametere i FNs bærekraftsmål, inkludert klima, mangfold og inkludering

Les mer på vy.no

Av Jarle Petterson

Next article