Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Mangfold på arbeidsplassen: Det er et samfunnsansvar – men det gir også merverdi på jobb 
Sponset

Ramirent setter mangfold høyt på agendaen. «Alle skal være fornøyde på jobb – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, eller etnisk bakgrunn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen. 

– Når jeg snakker om mangfold, så snakker jeg av egen erfaring, starter 47-åringen – som erkjenner at Bygg- og anlegg er en tradisjonelt mannsdominert bransje.  

Hun har selv jobbet mange år i mannsdominerte bedrifter. Likevel ble hun overrasket over arbeidsmiljøet da hun ankom Ramirent for et år siden. 

Henriette Hall-Eriksen

HR-direktør i Ramirent

Inkludering i fokus 

– Jeg følte meg 100 prosent inkludert fra første dag. Man kan være seg selv, og man føler en åpenhet og trygghet i å bli sett og respektert av alle rundt deg på arbeidsplassen, forteller Hall-Eriksen.  

Å finne styrke og merverdi i mangfold har stort fokus hos Ramirent. Blant annet har de et etablert kvinnenettverk, og ledergruppen i bedriften består av 50 prosent kvinner, forklarer hun videre.  

– I en internasjonal, intern undersøkelse viste det seg at kvinnene i Ramirent Norge var mer fornøyd enn mennene! Dette var unikt for Norge.  

Og ifølge Great Place to Work-undersøkelsen, er det flere enn kvinnene som føler seg godt tatt imot i bedriften.  

– Resultatene viste at medarbeiderne våre opplever at man får være den man er – uavhengig av kjønn, legning og etnisitet. Og at man blir møtt på en god måte. Dette viser at vi lykkes godt innen trivsel, og resultatene er klart bedre enn eksempelvis i byggebransjen.  

Rekrutteringsstrategi for økt faglig nivå 

Dette er også noe Ramirent vil jobbe for å ytterligere bedre fremover, forklarer hun. For mangfold handler ikke kun om samfunnsansvar og trivsel – det gir også merverdi faglig.  

– Vi opplever at bedriften har godt av et mangfold blant ansatte. Det gir et bredere perspektiv, og sikrer et mer dynamisk arbeidsmiljø enn om alle kommer fra samme kultur og bakgrunn. Bredde av ansatte burde jo representere mangfoldet vi ser ellers i samfunnet? 

For å oppnå et mangfold blant ansatte, har Ramirent en grunnleggende strategi for rekruttering i alle samfunnslag, påpeker Hall-Eriksen.  

– Det handler om en aktiv bevisstgjøring om at Ramirent er et sted for alle. Det kan være jobbannonser med bilder av kvinnelige mekanikere, eller annet som viser at bedriften kan passe til akkurat deg.  

Les også: Kvinne-offensiv i Ramirent.

Mulighet for de som har falt utenfor  

Men mangfold handler ikke kun om kjønn, etnisitet og legning. Ramirent har også fokus på rekruttering av alle samfunnsgrupper.  

– Vi skal ikke nødvendigvis rekruttere de som er først i køen – vi skal også rekruttere bredt. Det innebærer også å gi muligheter for de som har falt utenfor samfunnet eller skolen.  

Ramirent har derfor et pilotprosjekt med et tett rekrutteringssamarbeid med NAV Oslo.  

– Her kan vi fylle roller som ikke krever formell kompetanse eller utdanning. Vi skal åpne dørene for dem som har vært uheldige.

Nye utdanningsløp 

– Et annet hjertebarn er opprettholdelsen av yrkesfagene – som vi ser har synkende rekruttering i fagskolene, forteller direktøren.  

Ramirent har derfor en egen lærlingsansvarlig som kartlegger fagområder hvor det kan skapes et godt utdanningsløp. Målet er å åpne for et meningsfullt lærlingsopphold for de som er i starten av yrkeslivet.  

– Dette er noe vi skal satse på fremover.  

Undersøkelser viser et entydig bilde; Ramirent er et godt sted å jobbe. Men ifølge Hall-Eriksen er målet enda ikke nådd.  

– Vi kan alltid bli bedre. Og der vi har fokus, der vil det også skje ting, sier hun avslutningsvis. 

Ramirent er Norges ledende leverandør av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, samt andre næringer.

Les mer på ramirent.no.

Av Morten Risberg

Next article