Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Vil ha flere kvinner og minoriteter i IT
Sponset

Flere gutter enn jenter finner det naturlig å søke seg til IT, men det akter twoday, blant de største IT-selskapene i Norden, å gjøre noe med, mens de arbeider for å tette gapet mellom aldersgrupper, minoriteter og legninger.

Målet er at arbeidsstyrken skal speile tverrsnittet av befolkningen, for løsningene twoday utvikler, brukes av alle slags folk.

Kristin Rotevatn Nybergn

Administrerende direktør i twoday Norge

– Da må vi også representere dem. Følgelig er det vanskelig å se for seg annet enn en 50/50 kjønnsbalanse, og en balansert fordeling av de øvrige mangfolds-parametrene på markedet vårt, understreker Kristin Rotevatn Nyberg, som er administrerende direktør i twoday Norge. Hun er overbevist om at det fortsatt henger gamle fordommer igjen rundt koding og IT:

– Få koding inn i pensum

– Dette er nok fag som fremdeles appellerer mer til gutter enn jenter. Som en stor aktør må vi jobbe for å fjerne den forestillingen, slik at det faller unge kvinner like naturlig å velge den leveveien. Vi har sett en positiv utvikling de ti siste årene, men er definitivt ikke i mål. Det er ennå langt flere gutter enn jenter som tar programmering som valgfag i ungdomsskolen. Det er et problem.

Nyberg er tydelig på at ting hadde vært annerledes, om koding inngikk i pensum fra 1. til 10. klasse.

– Jeg tror det ville gitt flere kvinner og folk med minoritetsbakgrunn i IT og IT-studiene. Hvis det blir opp til foreldrene å lære barna koding, får vi en helt skjevfordeling på feltet.

– Nå er det er lettere å måle kjønn enn kultur og legning, og jeg tror vi snakker for lite om alder. Noen av de dyktigste kollegene mine er i tjueåra, og noen av de aller dyktigste i sekstiåra. Begge deler like viktige, med forskjellige erfaringer og styrker, mener hun.

Trenger kloke hoder

– I tillegg til skoleverket, kommer vi til å trenge holdningskampanjer, der vi løfter frem rollemodeller, og forklarer ungdommen hva det betyr å jobbe med IT. Vi sitter jo ikke bare foran skjermen og programmerer, så vi må få vist hvor viktig det er for samfunnet å ha dyktige teknologer, så vel som hvilke verdier som fins i bransjen. Vi vet stort sett hva leger eller lærere driver med, mens IT-folk og ingeniører fører en anonym tilværelse. Det blir for abstrakt!

– Hvem er dere på jakt etter?

– Hele bransjen er i voldsom vekst, avhengig av om vi snakker om offentlig sektor, SMB- eller enterprise-segmentet, men det gjennomgående er at vi må jobbe smartere, ved hjelp av teknologi. I det offentlige er utfordringene og oppgavene enorme. Det er teknologene som kan løse dem, og om det private skal klare seg i konkurransen med utlandet, gjelder det samme der. Det er ikke twodays ansvar alene, men ja, også vi trenger mange kloke hoder, og hos oss er det plass til dem.

Vi skaper en bedre morgendag gjennom teknologi.

Les mer på twoday.no

Av Jarle Petterson

Next article