Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Skal gjøre det enklere for bedrifter å finne riktig ladeløsning
Sponset

Samfunnet blir stadig grønnere, og kjøretøy elektrifiseres. Det er mangel på ladekapasitet langs veinettet i Norge, men det betyr ikke at alle investeringer i ladeinfrastruktur blir lønnsomme. Med hjelp fra Proxll kan organisasjoner ta riktige valg knyttet til etablering av ladeinfrastruktur.

– Lading er ikke bare lading, sier Fredrik Mortvedt, administrerende direktør i Proxll.  

– Strøm er tilgjengelig overalt, men det er en jungel av forskjellige teknologier, apper, ladeapparater, og leverandører. Laderne man bruker hjemme er noe helt annet enn hurtigladerne langs motorveien. Det er mange aktører involvert som skal ha sin del av kaka, og det er vanskelig å få oversikt.

Samtidig står elbiler for over halvparten av nybilsalget i Norge, beskriver Mortvedt.  

– Markedet er i stadig utvikling, samtidig er ladeløsninger ofte utrolig komplekse, og man må nesten være ingeniør for å forstå helheten. Det sier seg selv at det blir et kompetansegap mellom det teknologiske rundt ladeinfrastrukturen og kjernekompetansen til de som skal investere i slike løsninger, mener direktøren.

Les med om Proxll sine ladetjenester

Kompetansepartner med erfaring

Her kommer Proxll inn som kompetansepartner for å ta riktige valg knyttet til ladeløsninger.  

– Vi har vært en aktør siden begynnelsen av lademarkedet, og har opparbeidet oss kompetanse over mange år. Dette gir oss integritet og trygghet i markedet, og kunnskap til å hjelpe næringsdrivende aktører å navigere i farvannet. For oss har rådgivningstjenesten vært en naturlig videreutvikling fra all erfaringen vi har høstet de siste 15 årene.

Lader du elbilen din riktig?

Som sentral aktør i bransjen, ser Proxll at flere og flere ønsker å etablere ladeinfrastruktur, i alt fra næringsbygg, til offentlig parkering, på anleggsplassen og langs veinettet.  

– Kjernetjenesten vår er å hjelpe kunden med å lage et beslutningsgrunnlag for ladeløsning på en spesifikk lokasjon. Vi opplever at kundenes behov er unike, og kan sammen med kunden skape et ladekonsept som passer for kunden. Noen kunder ønsker å sette ut alt av etablering og drift av ladeinfrastruktur, mens andre ønsker å ta en mer aktiv del i verdiskapningen.

Fredrik Mortved, Administrerende direktør i Proxll. Foto: Anita Hvambsahl

Store konsekvenser 

Konsekvensen av å trå feil i denne fasen kan gå utover både lønnsomhet og effektivitet, beskriver Mortvedt.

Vi har jobbet med utvikling av ladeløsninger i mange år, og hjelper nå kunder med å realisere sine prosjekter.

– Det er ikke gitt at slike investeringer er lønnsomme. Mange glemmer at det er en driftsfase hvor ting også skal gå rundt, både for kunder og leverandører. Du kan ende opp med en serviceavtale som ikke fungerer, og man kan få suboptimal utnyttelse av verdien til lokasjonen. Samtidig kan usikkerhet om hvor en skal begynne føre til at aktører ikke kommer seg på «elektrifiseringstoget» i tide. Da er det bedre å be om hjelp til å være med på toget. Her er planlegging uhyre viktig, påpeker Mortvedt.  

Proxll har også et fortrinn i å være leverandøruavhengige, beskriver han.  

– Andre aktører i denne bransjen har ofte et produkt de ønsker å selge, men vi kan heller bruke ressursene på å finne en unik løsning. Det er kun kundens behov som står i sentrum.

Fremover vil Proxll jobbe med å legge til rette for energioptimaliserende ladeløsninger i flere bransjer og sektorer gjennom å være en tydelig og konkret rådgiver.

– Det er den langsiktige målsettingen – å bidra som en katalysator for elektrifisering i samfunnet.

Tekst: Morten Risberg

Next article