Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Mer og raskere innenfor elektrifisering av tungtransport
Sponset

Elektrifiseringen for nyttekjøretøy går for tregt. Fra januar til oktober 2021 var 63 prosent av alle nye personbiler elektriske, mens de tunge lastebilene ligger ti år etter.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Innen 2040 skal det kjøres helt fossilfritt. Det norske innovative selskapet Brudeli Green Mobility, vil at elektrifiseringen av tungtransport skal skje raskere enn det som i dag er målet.

– Ved å elektrifisere og lade på eksisterende lastebilplattformer, gjerne i kombinasjon med bytte av drivstoff, mener vi at vi kan bidra til at utslippsreduksjonen skjer raskere, i Norge og internasjonalt. Vi realiserer et stort forbedringspotensial knyttet til utslipp, redusert total-kostnad og til virkningsgrad. Sjåførkomfort øker også. Det vi har patentsøkt ser vi at ingen driver med, sier Bjørkhaug.

Løsningen klar i løpet av tre år

Det norske innovative selskapet ble etablert i 2019, består av tolv ansatte og vokser stadig. På eiersiden har de blant annet Kongsberg Innovasjon. Med mange års erfaring fra blant annet Schaeffler Luk og Kongsberg Automotive har selskapet allerede tatt en posisjon i utviklingen av morgendagens høyvolums elektrifiserte lastebildrivlinjer.

– Alle lastebiler som selges i Norge i 2030 bør kunne kjøre utslippsfritt, sier Bjørkhaug. For at dette skal være realistisk, må vi gjøre mer. Det må satses mer på å forbedre eksisterende løsninger og Brudeli har patenter et konsept som bygger videre på dagens drivlinjer.

– Når kan dette være klart?

– I løpet av tre år kan denne løsningen være på markedet og dermed redusere energiforbruket med 10-20 prosent direkte, og så kommer lading på toppen. Vi bedrer driftsøkonomien, reduserer utslipp, og gir grunnlag for ladeinfrastrukturen. Dette uten rekkeviddeangsten som fører til tunge og kostbare batterier, forteller Bjørkhaug.

Støtte og interesse på tvers av landegrenser

Brudeli opplever å møte åpne dører hos fremtidige, internasjonale kunder og har fått entusiastisk deltakelse fra Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Viken og Norges forskningsråd. Dermed har selskapet utviklet patentbeskyttet kunnskap for elektrifisering av medium- og tunge nyttekjøretøy. Det vil medføre rask elektrifisering av lastebilen, samt industri og arbeidsplasser.

Ser etter ny kompetanse

Med ekspertise på girkasseløsninger, elektromotorer, kybernetikk og mekanisk konstruksjon, ser Brudeli nå etter ny kompetanse som vil skape teknologi og industri.

– Interesse for finstemte mekaniske produkter eller kybernetikk, samt et ønske om å gjøre en forskjell, er viktige faktorer for oss. Vi utvider laget og behovene spenner fra funksjonell sikkerhet til innkjøp og software. Vi har kompetanse og kapasitet til å skape løsninger, og vi ser at vår kompetanse på elektrifisering, driv- og overføringsløsninger er ettertraktet verden over. Vi skal skape fremtidsrettede løsninger og gjøre mer med mindre på en slik måte at vi når vår visjon om å ta vare på hverandre og våre felles ressurser. Vi satser det remmer og tøy kan holde, avslutter Bjørkhaug.

CO2 reduksjon

Årlig utslipp i Norge                                                      50 mill. tonn/år

Årlige utslipp fra én langtransportbil:                       100 tonn/år (vs. 2 tonn/år for personbil)
1) Reduksjon – Brudeli elektrifisering:                      10 tonn/bil/år (10%)
2) Reduksjon – Brudeli elektrifisering og plug-in:   82 tonn/bil/år (80% elektrisk kjøring)
(98 tonn/bil/år ved biogass)
Kjøretøy i markedet i 2030:                                         600.000 kjøretøy
Redusert CO2 / år i 2030:                                         50 mill. tonn/år

Kilde: Miljødirektoratet.no, ACEA March 2020: CO2 emissions from heavy‐duty vehicles. Preliminary CO2 baseline (Q3‐Q4 2019) estimate, Scania.com på biogass.

Av Cathrine Naglestad

Next article