Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Tester ut digital avgiftsvarsling i Oslo og Trondheim
Teknologi

Tester ut digital avgiftsvarsling i Oslo og Trondheim

Geofencing betyr å definere en geografisk sone på et digitalt kart. Slik ser det ut når bilen nærmer seg en skole. Foto: Terje Moen

Geofence-teknologi kan bidra til lavere utslipp og økt sikkerhet på veien.

Kjører vi mer miljøvennlig når vi blir varslet om lavutslippssoner på en skjerm i bilen? Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet GeoSUM tyder på det.

Tett biltrafikk går ut over effektivitet, sikkerhet og miljø i byene våre. Forskerne i prosjektet GeoSUM håper at digitale varslinger kan få bilene til å kjøre mer miljøvennlig og sette ned farten.

Belønner hybridbiler som velger elektrisk

I dag må hybridbiler betale like mye bompenger som rene fossilbiler, uavhengig av hvilket drivstoff bilen bruker. Velger sjåførene mer elektrisk dersom de blir belønnet for det? For å teste dette har forskere installert et varslingssystem (en mobilskjerm og en sender som leser av fart og drivstoffbruk) i cirka 80 plug-in hybridbiler i Trondheim og Oslo. Sjåførene blir varslet når bilen nærmer seg en lavutslippssone, og oppfordres til å velge miljøvennlig drivstoff. De som velger bort fossilt drivstoff, får en økonomisk belønning. Skjermen varsler også føreren når bilen nærmer seg områder med lavere fartsgrense rundt skoler. Senderen i bilen rapporterer tilbake hvor bilen har kjørt, hvor fort og med hvilket drivstoff. Testene startet opp høsten 2019, og så langt ser resultatene lovende ut.

Sjåførene trodde de ville bli mer miljøbevisste

– Foreløpige analyser viser at sjåførene faktisk velger bort fossilt drivstoff i lavutslippssonene. I tillegg øker andelen elektrisk kjøring totalt. Det vet vi fordi vi kartla sjåførenes kjøremønster også før varslene ble aktivert, sier prosjektleder Petter Arnesen i SINTEF.

Petter Arnesen

Forsker i SINTEF og prosjektleder for GeoSUM

Før forsøket ble deltakerne spurt om de trodde varslene ville påvirke kjøringen. Svarene de selv ga stemmer godt med dataene fra bilene deres. Hele 84 prosent forventet at direkte varsler ville påvirke dem til å velge elektrisk i lavutslippssoner. Noen færre (57 prosent) mente varslene ville gjør dem mer fartsbevisste. Så langt har ikke fartsdata fra bilene blitt analysert.

Dataene fra disse testene er unike i internasjonal sammenheng. Digital varsling om lavutslippssoner har ikke vært prøvd ut i denne skalaen før. Tilbakemeldingene fra deltakerne vil ha stor verdi for de som skal utforme teknologien og avgiftssystemene.

Integrerte skjermer

I denne testen har alle sjåførene fått skjermen montert på dashbordet.

– Vi skal også prøve ut varsling på integrerte skjermer. Dersom digital regelgiving i trafikken skal tas i bruk i større grad, vil ettermonterte og integrerte løsninger eksistere side om side i mange år. Data fra sjåfører som har brukt begge systemer, vil gi verdifull innsikt for blant andre bilprodusentene, sier Arnesen.

Neste skritt – bilen velger for deg

Forskerne planlegger også tester med en spesialutviklet bil som aktivt velger drivstoff i lavutslippssoner, og hjelper sjåføren til å holde fartsgrensen. Bilen skal foreløpig kun brukes i kontrollerte tester.

Om prosjektet  – Geofencing for Smart Urban Mobility (GeoSUM)

Statens vegvesen er prosjekteier, SINTEF er prosjektleder og forskningspartner. I tillegg deltar NTNU, Q-Free og Volvo. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Av Ida Rambæk, kommunikasjonsrådgiver i SINTEF

Next article