Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Gir rederiene nye muligheter for kostnads- og drivstoffreduksjon ved innhenting av data gjennom trådløs teknologi
Sponset

Det norske teknologiselskapet ScanReach satser på den blå økonomien, ved å hjelpe skipsfartsnæringen til å bli mer digitale, smarte og ikke minst bærekraftige.

– Vi har i løpet av de siste årene ytterligere utviklet vår trådløse teknologi spesiallaget for komplekse stålmiljø. For noen år siden lanserte vi et hjelpemiddel for å øke mannskapets sikkerhet ombord. I fjor fikk vi brukt det trådløse nettverket i et prosjekt for å gjøre dyretransporten over hav mer dyrevennlig. I tillegg har vi gjort terskelen lavere for å anskaffe seg måling av drivstoff forbruksdata, sier daglig leder Arild Sæle.

Arild Sæle

Daglig leder

Trådløst er rimeligere

Digitalisering og Internet of Things (IoT) begynner å bli velkjente begrep i de fleste bransjer. Likevel har den maritime næringen hatt utfordringer med å ta ombord tilsvarende trådløse løsninger som man har kunnet på land. I komplekse stålmiljø som skip, er ofte kabling det tradisjonelle og eneste valget.

Kabling er kostbart og i tillegg tynger det ned skipet ytterligere, som igjen gir økt drivstofforbruk. ScanReach har løst floken ved å utvikle et spesialdesignet trådløst nettverk som fungerer ombord på skip. Dette åpner opp for at man kan redusere kostnaden betraktelig ved installasjon for datainnhenting fra sensorer og måleinstrument.

Et hjelpemiddel for å imøtekomme reduksjonskrav

IMO (International Maritime Organization) sin miljøkomite (MEPC) kunngjorde allerede i 2018 tydelige og ambisiøse krav som påvirker skipsfarten. Disse innebar blant annet at skipsfarten skal kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

På land er det nesten utenkelig å ikke vite hvor mye drivstoff eller energi man bruker på et kjøretøy. De fleste har også kjent på at energiforbruket påvirker kjøremønsteret, spesielt når det er kostbart å lade og fylle tanken. De syv hav har fortsatt mange skip uten mulighet for sanntidsavlesning av forbruk.

Med ScanReach er det mulig å få forbruksdata trådløst opp på broen. Installasjon av trådløst nettverk på eksisterende eller ny måler, in-line eller ultralyd, er gjort på en dag. Sammenlignet med kabling, der skipet må i opplag, er det en veldig tilgjengelig løsning for de fleste. Forbruksdata rapporteres i tillegg enkelt inn til rederiets hovedkontor. Inntil den internasjonale skipsfarten er utstyrt med fremdriftssystem som gir nullutslipp, vil sanntidsmåling av forbruk gi verdifull innsikt for å redusere forbruket på veien dit.  

Les mer om ScanReach og deres løsninger på scanreach.com.

Dyrevelferd på andre siden av kloden

Australia dominerer eksporten av levende dyr. Dyretransport over hav til og fra Australia innebærer en reise med stor variasjon i temperatur og fuktighet. Australian Livestock Export Corporation Ltd (LiveCorp) er en ideell virksomhet som blant annet gjennomfører forskningsprosjekt for økt dyrevelferd. ScanReach ble utvalgt, blant 100 vurderte selskaper globalt, til et pilotprosjekt ved bruk av trådløse sensorer for temperatur og fuktighetsmåling under maritim dyretransport. Prosjektet var subsidiert av den Australske staten.

Nå som teknologien er tilgjengelig, er både industrien, myndigheter og samfunnet interessert i automatisert og uavhengig overvåking av temperatur og fuktighet ombord i frakteskip for dyr. Å kunne samle dataene og gjennomgå dem i sanntid gjør det mulig å sette opp varsler når visse forhold,som økende temperaturer, forekommer, slik at situasjonen kan håndteres før det blir et problem, sa administrerende direktør i LiveCorp, Wayne Collier.

Automatisering i havvind

Den første løsningen ScanReach leverte til havnæringen var et beslutningsverktøy for å bedre sikkerhet ombord på skip. Å vite hvor folk befinner seg er helt sentralt om en nødsituasjon skulle oppstå. Dersom mannskap ikke kommer til møteplass, er det nødvendig å igangsette redningslaget. Når man har indikasjon på hvor vedkommende er, vil redningen kunne utføres effektivt.

Med økende vekst i havvind-industrien, har man også sett at det er behov for automatisert registrering av personell som går av og på skip for arbeid og inspeksjon av vindmøller. Manuell registrering av personell har vært gjenstand for menneskelig feil, i tillegg til at det er mer ressurskrevende. Derfor har gangveiløsningen vært etterspurt av næringen. Noe ScanReach har hørt på.

Rekrutterer for global vekst

Etter noen år med veldig aktiv og høyt søkelys på teknologisk utvikling, er ScanReach nå i gang med å styrke hele organisasjonen for å møte markedet. De har et genuint ønske og tro på at deres løsning skal tas om bord i skip over hele verden. På denne måten vil ScanReach bidra til et renere, sikrere og smartere havrom.

Les mer på scanreach.com.

Next article