Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Norges mest moderne helseinstitusjon
Sponset

Alta Omsorgssenter er et av Norges største og mest moderne i sitt slag. Fem unike bygg i massivt tre skal huse 168 beboere, og ny teknologi skal gjøre hverdagen tryggere og enklere for både beboere og ansatte.

I Finnmark satses det offensivt på bruk av velferdsteknologi. 11 finnmarkskommuner har gått sammen om en ny, felles teknologiplattform for en rekke institusjoner og hjemmetjeneste i nord. Bak leveransen står Serit Eltele, som skiller seg ut på flere måter, deriblant med en egen skyløsning for nettopp helsesektoren.

– Mange kommuner drifter fortsatt løsningene sine i lokale datasentre på institusjonene eller i kommunens lokale datasenter. Vi har laget en egen helsesky, forteller direktør Jens-Harald Jenssen, og legger til at små kommuner sjelden har nok interne ressurser til å håndtere så store prosjekter.

– Dette samarbeidet reduserer kostnader og øker effektiviteten, sier han.

jens-harald-jenssen

Jens-Harald Jenssen

Direktør, Serit Eltele

Topp moderne varslingsanlegg

Alta Omsorgssenter må sies å være et prosjekt i en klasse for seg, både når det kommer til størrelse, utførelse og ikke minst teknologi. Tradisjonelle pasientvarslingsanlegg på sykehjem og sykehus slik vi kjenner dem i dag, gir beboere mulighet til aktivt å tilkalle hjelp ved bruk av en trekksnor. Varslingen går da typisk til en tavle inne på et vaktrom. Med det toppmoderne digitale anlegget fra Serit Eltele, får både små og større institusjoner nå tilgang til langt mer avansert teknologi, og løsninger som gir flere muligheter enn hva de tradisjonelle anleggene gjør.

alarmarmbaand
Det nye systemet, Pasientvarsling 2.0, baseres på trådløs teknologi. Det innebærer at beboeren har på seg et armbånd med en alarmknapp.

– Det nye systemet, Pasientvarsling 2.0, baseres på trådløs teknologi. Det innebærer at beboeren har på seg et armbånd med en alarmknapp. De ansatte får også en knapp som de kan benytte når de trenger assistanse, for eksempel inne på et rom. I tillegg er det mulig å gjennomføre digitale tilsyn, både ved hjelp av sensorer og visuelle kameratilsyn. Mottak av alarmer skjer via smarttelefonen, beskriver Ole Sommarset-Krogh i Serit Eltele. Han er selskapets prosjektleder på Alta Omsorgssenter, og kjenner hver eneste krik og krok inne i det nye omsorgssenteret som ligger midt i sentrum.

Serit Eltele: IT er best når det fungerer

Innendørs GPS-system

Han forteller videre at løsningen kan sammenlignes med et innendørs GPS-system. Ingen blir sporet før noen aktivt har trykket på alarmknappen. Samtidig er det mulig å aktivere varsling når en beboer beveger seg ut av bygget. Dette forutsetter et samtykke, enten av beboer eller av helsepersonell som fatter vedtak av hensyn til beboers sikkerhet.

ole-sommarset-krogh

Ole Sommarset-Krogh

Prosjektleder for Alta omsorgssenter, Serit Eltele

– Mange mennesker som lider av demens vandrer rundt. Da er det trygt å vite at man blir varslet hvis det skulle skje, sier Sommarset-Krogh.

Kameraløsning med kunstig intelligens

Mennesker som bor på sykehjem opplever ofte å bli vekket i løpet av natta fordi ansatte er nødt til å utføre fysisk tilsyn for å forsikre seg om at alt står bra til. Dette kan oppleves som forstyrrende av beboere og kan føre til uro på avdelingene. Firmaet RoomMate har utviklet en løsning for dette. I dag er det flere institusjoner i Finnmark som bruker denne løsningen, som naturligvis også vil inngå som et viktig tilsynsverktøy på Alta Omsorgssenter.

– RoomMate kan vise anonymiserte bilder der personer kun er markert som et fargefelt i rommet. Mange tilsyn på natt kan altså utføres med en kameraløsning, sier Vidar Thomassen, faglig leder for velferdsteknologisatsingen hos Serit Eltele.

Forhindrer fall

Fall er dessverre en vanlig årsak til at eldre skader seg i helseinstitusjoner. Ved bruk av teknologi som blant annet kamera og kunstig intelligens, kan flere fall unngås ettersom man med moderne teknologi kan registrere om en beboer er i sengen, har satt seg opp, ligger på gulvet eller forlater rommet.

– Det er viktig å huske på at slik teknologi kan være inngripende med tanke på personvernet, det er derfor viktig med etiske refleksjoner rundt bruken. Beboerens behov og ønsker er viktigst, påpeker Thomassen, og framhever at teknologien ikke skal erstatte varme hender. Den skal gi økt trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte.

vidar-thomassen

Vidar Thomassen

Faglig leder for velferdsteknologisatsingen, Serit Eltele

Måtte åpne før tiden

Alta Omsorgssenter skulle egentlig åpne i januar neste år. Da koronapandemien var et faktum, ble behovet for flere avdelinger plutselig stort. De første beboerne har allerede flyttet inn på institusjonen. John Helland, kommunalleder Helse og sosial i Alta kommune, er imponert over teknologisamarbeidet.

Serit Eltele var umiddelbart på plass og lærte opp de ansatte. De har vært veldig på tilbudssiden. Vi har fått den tilliten som et prosjekt som dette har vært helt avhengig av. Serit Eltele er løsningsorienterte. Vi kan legge fram ønskene våre og de kommer med gode, lokale løsninger, sier Helland.

– For meg som kommunalleder handler det om å levere trygge tjenester til brukere og ansatte. Vi må vite at det fungerer, at det er utprøvd og at ansatte har fått god opplæring.

Nasjonal aktør

I tillegg til å levere velferdsteknologi til de 11 kommunene i samarbeidet NVP Finnmark, leverer Serit Eltele nå også hjemmebasert trygghetsteknologi basert på Safemate Pro-plattformen til fire helgelandskommuner, med Brønnøy i spissen. Også Vardø kommune har nå tatt i bruk pasientvarsling på sykehjem.

Serit Eltele: IT er best når det fungerer

Fakta om Serit Eltele

– Stiftet i 1998.

– Kontor i Alta, Vadsø og Molde med til sammen 36 ansatte.

– Omsetter for MNOK 112 i 2020.

– Er ISO9001- og 14001-sertifiserte.

– Eier 11% av den nasjonale IT-gruppen Serit AS.

– Tilbyr IT-konsulenttjenester, programvareutvikling, IT-utstyr, skyløsninger og datakommunikasjon.

– Har siden 2019 hatt stor vekst innen områdene velferdsteknologi og offentlige rammeavtaler på IT-utstyr og tjenester.

Av Marte Frimand

Next article