Home » Elektrisk transport » Kruser AS tilbyr Storebrands medarbeidere et innovativt og bærekraftig fritidstilbud
Sponset

Gjennom Kruser Bedrift har Storebrand kunnet tilby sine medarbeidere et lokalt og enkelt fritidstilbud samtidig som bedriften bidrar aktivt i det grønne skiftet. Kruser tar seg av drift og vedlikehold av båtene, og sørger for at de er klargjort til tur. Slik fikk de ansatte i sommer enkel tilgang til sjøen, i støyfrie og miljøvennlige båter.

– Kruser er et spennende oppstartsselskap som viser hvordan både delingsøkonomi og bærekraftig innovasjon kan gjøres på en spennende og nyskapende måte, sier Tove Selnes, konserndirektør for HR i Storebrand.

– Storebrand som selskap er i stadig utvikling, og det skal også våre ansattfordeler være. Vi ser at våre medarbeidere setter stor pris på å enkelt kunne booke en fin og ren båt på dagen når man føler for det. Skulle vi eid og leid ut båter selv, ville det være veldig ressurskrevende og ikke gitt et like profesjonelt inntrykk. Kruser er i tillegg gode på sikkerhet og opplæring i båtbruk, og båtene blir vasket og gjort i stand til neste medarbeider som ønsker seg en dag ute på fjorden.

Som medlem i Kruser elbåtpool kan du enkelt booke og bruke båt når du vil. Alle båter er elektriske, så du slipper motorstøy og drivstoffkostnader samtidig som du bidrar til et bærekraftig miljø. Les mer her!

Båtliv – helt enkelt

– Kruser praktiserer delingsøkonomi, dette gir tilgang fremfor eierskap. Det at Kruser også er miljøvennlig på flere plan er selvsagt et viktig element for oss, understreker hun.

For Kruser, som er verdens første elbåtpool, betyr samarbeidet med Storebrand at de har fått testet ut at konseptet også fungerer i bedriftsmarkedet.

– Vi tilbyr lokale og personlige båtopplevelser som gjør det mer attraktivt for mange å dele nullutslipps-elbåter enn det er å eie eller leie båter med fossil fremdrift, sier gründer og daglig leder i Kruser AS, Christer Ervik.

– Og at en så stor bedrift som Storebrand, med sitt fokus på bærekraft, ble vår pilotkunde, har vært av uvurderlig betydning. Vi har opplevd stort engasjement fra ledelsen, gjort nyttige erfaringer underveis og fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde medarbeidere som har vært på tur med våre båter.

Selnes sier at tilbakemeldingene fra medarbeiderne er utelukkende positive – de forteller at båtene til Kruser er lett tilgjengelige og enkle å bruke.

– Vi ser at både helt ferske båtførere, som skaffer seg båtførerprøven via Storebrands medlemskap, og de mer båtvante benytter seg av tilbudet.

Grunnleggende sikkerhet og opplæring er ivaretatt

Alle ansatte som skal føre båt må ha gjennomført båtførerprøven, og Kruser har i samarbeid med Redningsselskapet tilbudt redusert pris på digitalt båtførerkurs til alle Storebrands medarbeidere, noe mange har benyttet seg av.

Kruser har også en rekke informasjonsfilmer med praktisk informasjon om sikkerhet om bord, bruk av dregg, hvordan legge til en brygge og en rekke andre situasjoner en båtfører må kunne håndtere. I tillegg møter man en av Krusers ansatte på brygga første gang man skal ut med båten, for å gå gjennom sikkerhet og bruk av båtene.

Som medlem i Kruser elbåtpool kan du enkelt booke og bruke båt når du vil. Alle båter er elektriske, så du slipper motorstøy og drivstoffkostnader samtidig som du bidrar til et bærekraftig miljø. Les mer her!

Pådriver for et miljøvennlig båtliv

– Vårt mål er å innen 2030 gjøre deling av utslippsfri båt til den nye normen for de som ferdes på fjorden. Kruser er verdens første helelektriske båtpool. Vi skal være en pådriver for et miljøvennlig båtliv og vise verden at et båtliv som spiller på lag med naturen fungerer, avslutter Christer Ervik.

Kruser bedriftsmedlemskap

• Gjennom Kruser Bedrift kan du gi medarbeiderne et førsteklasses fritidstilbud samtidig som din bedrift bidrar aktivt i det grønne skiftet. Dine ansatte får enkel tilgang til sjøen, i støyfrie og miljøvennlige båter.

• De får tilgang til Krusers app og kan reservere og bruke båtene når de vil. Kruser tar seg av all administrasjon av tilbudet og alt det praktiske med båtene!

• Alle båtene er elektriske, så man slipper motorstøy og å fylle på drivstoff, samtidig som man bidrar til et bærekraftig miljø!

• I 2022 finnes Kruser på følgende steder: Oslo, Bærum, Asker, Moss og Bergen, i til sammen 11 havner. Medarbeiderne kan fritt hente ut båt i alle havnene. En fin måte å få variasjon i båtopplevelsene!

Se kruser.no for mer informasjon

Tekst: Kruser

Neste artikkel