Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Norsk selskap baner vei for den grønne transportrevolusjonen: – Vår oppgave er å støtte transformasjonen i samfunnet
Sponset

Med utskifting av bilparken, fra fossil til elektrisk, kommer behovet for tilstrekkelige lademuligheter. Norske Current Eco skal gjøre driften enklere og bedre for ladeoperatører.  

Elektrifiseringen av transportsektoren er i full gang, og Norge leder an.  

Regjeringen har som mål at 100 prosent av nybilsalget skal være nullutslippskjøretøy innen 2025 – og vi er på god vei. Ingen andre land har flere elbiler per innbyggere enn Norge, og hele 9 av 10 nyregistrerte biler i januar 2022 var enten en elbil eller ladbar hybrid.  

For å håndtere det grønne transportskiftet, er det en forutsetning å ha riktig infrastruktur og ladekapasitet. Dette skal norske Current Eco muliggjøre med en ferdig tjenestepakke til ladeoperatører.  

– Vi tilbyr den ultimate verktøyskassa for å drifte og skalere ladeinfrastruktur, sier Tom Orvei, CEO i Current Eco, som har hovedsete i Norge. 

Tom Orvei 

CEO i Current Eco 

Forenkler en komplisert bransje 

Han trekker frem fire hovedutfordringer ved drift av ladestasjoner i dag; tilgjengelighet, oppetid, betaling, og styring av strømmen.  

– Alt dette må struktureres, styres og tilgjengeliggjøres for operatører og deres kunder. Det er der vi kommer inn med den teknologiske løsningen vår og syr sammen økosystemet til én tjenestepakke.  

Systemet kan eksempelvis gi oversikt over lokasjon på ladepunkter, status på operativ drift, nedetid, og gi føring på tiltak for å utbedre feil.  

For ladebransjen er i dag mangfoldig og tidvis komplisert. Dette gjelder spesielt for betalingsløsninger.  

– Det finnes utrolig mange forskjellige løsninger for betaling i dag – kort, apper, QR-koder. Dette forenkler vi for både brukere og operatører.  

I tillegg er det stort behov for å styre strømbruken, forklarer Orvei.  

– Det finnes ikke nok strøm til at alle kan lade samtidig – da er det behov for smart lading ved ladepunktene. Softwaren vår har intelligente algoritmer som styrer hvordan ladingen foregår, og det kan kun håndteres med en slik verktøyskasse.  

Foto: Current Eco

Komplett tjenestepakke og operativsystem for ladeoperatører  

Systemet kan beskrives som en fleksibel, modulbasert ladeplattform, forklarer Orvei. Softwaren kan tilpasses ulike ladesituasjoner, og den er partnernøytral. Det betyr at den kan jobbe sammen med samtlige ladepunkttyper som er tilgjengelige i markedet i dag, og knytter sammen installatør, operatør og sluttkundene med kvalitet, oppetid og god brukeropplevelse i fokus.  

– Vi tilbyr en komplett tjenestepakke for ladeoperatørene – de som installerer og vedlikeholder de fysiske ladepunktene. Vi håndterer alt det teknologiske etter installasjonen og kan hjelpe de med førstelinje-support som en tjeneste i tillegg.  

Current sin løsning sikter seg inn på tre typer ladelokasjoner; hjemme, arbeidsplass, og destinasjonslading.  

– Dette er det store volumet av ladepunkter, og 98 prosent av tiden står elbilen enten parkert hjemme, på arbeidsplassen, eller ved en destinasjon – slik som hoteller, kjøpesentre og så videre.

En bransje i tidligfasen  

Orvei er sikker på at bransjen bare blir viktigere i tiden fremover.  

– Vi tenker langsiktig. Selv om alle nyregistrerte biler skal være elektriske innen 2025, er brorparten av biler fortsatt fossile. Det sier litt om hvilken overgang vi står midt oppi, og hvordan dette markedet vil endre seg fremover.  

Han beskriver at Current Eco nå vokser seg inn i en bransje som er i tidligfasen. Dette fremkommer også i selskapets resultater, som har doblet omgang i drift hvert år. I praksis drifter de hele 1 300 ladelokasjoner, og totalt 15 000 ladepunkter i sju land.  

– Vi er markedsledende innenfor den typen verktøy vi leverer, sier Orvei stolt.  

Optimalisert drift av ladepunkter er ikke kun et gode for operatørene, men en essensiell del av det grønne skiftet, mener Orvei.  

– Hvis dette ikke går i orden kan vi bare glemme å nå FNs viktige bærekraftsmål innen 2030. Vår oppgave er i all ydmykhet, å bidra til å stoppe klimaendringene, sier Orvei avslutningsvis.

Current er et teknologiselskap med base i Norge. Current tilbyr bedriftskunder et leverandøruavhengig administrasjons-system for elbillading, sammen med mobil-og webapper for elbil eierne. 

Les mer på current.eco

Av Morten Risberg

Next article