Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Fremtidens destinasjoner er ladbare
Sponset

Elbilladere er stadig oftere etterspurt på destinasjoner, hoteller og ved næringsbygg. Ikke så rart, når over 90 prosent av nye biler er ladbare, og behovet for å lade der vi ferdes øker med elbilandelen. Hvorfor og hvordan bør du opprette et ladetilbud på din lokasjon?

Det å lade elbilen er en helt annen opplevelse enn å fylle drivstoff, hvor dette er selve aktiviteten. Elbillading skjer samtidig som vi handler, er på jobb, eller sover på hotell. Dette skaper nye krav til destinasjoner og næringsbygg. Elbileiere planlegger stoppesteder basert på hvor det er enkelt å lade. Sørg for at det blir en vane å besøke deg ved å legge til rette for elbillading!

I Kople jobber vi med å opprette og drifte ladeanlegg i tilknytning til destinasjoner og servicetilbud. Vi leter nå etter lokasjonseiere som ønsker å skape et attraktivt tilbud til kundene sine, hvor elbillading er en naturlig del av helheten. Kanskje din lokasjon er aktuell for oss å etablere et ladetilbud ved?

Enkel etablering med gode rådgivere

Etablering av ladeinfrastruktur handler ikke bare om å montere opp ladebokser, men også en vurdering av behov, valg av riktig utstyr og gode drifts- og vedlikeholdsløsninger. Har dine kunder behov for lyn- og hurtiglading, normallading eller en semi-hurtig ladeløsning? Løsningen bør være skalerbar for å imøtekomme fremtidens behov.

I motsetning til andre land har det i Norge hovedsakelig vært kjøpt elbil til privat bruk. Andelen varebiler og kjøretøy til næringsformål øker nå betydelig. Det setter andre krav til plassering av ladeinfrastruktur og utformingen av ladesteder. Koples prosjektledere og rådgivere veileder deg og bygger en løsning som er riktig på din lokasjon, for både nåværende og fremtidige behov.

Ladeopplevelsen skal være enkel – for alle

Ladeopplevelsen er ofte starten på oppholdet på din lokasjon. En trygg og pålitelig ladeopplevelse gjør den totale kundeopplevelsen ved din destinasjon eller servicetilbud bedre. Derfor bør du legge til rette for sluttbrukeren når du skal planlegge ladetilbudet; med veiledning, universell utforming, døgnåpen ladesupport og enkle betalingsløsninger.

Med ladere over hele Norge, og et åpent ladenettverk hvor kundene kan bruke apper og ladebrikker som de benytter andre steder, er det enkelt og raskt å komme i gang med en ladeøkt på ladere som Kople drifter.

Ladestedet må også være enkelt å finne. Koples ladere er tilgjengelige i kartløsninger/GPS som brukes i nyere biler, og ladekart fra ladetjenesteleverandører. I tillegg bidrar våre markedsførere med å tiltrekke brukere til din lokasjon.

Superhappy med Kople som driftspartner

Dette var ordene til hotelldirektør Sjur Aalvik på Norefjell Ski & Spa. I 2021 fikk de installert et ladeanlegg fra Kople med 17 normalladere og to semi-hurtigladere. Slik dekker de nå ladebehovet til både gjester som skal på konferanse, på overnattingstur eller som skal tilbringe noen timer i spaavdelingen.

– Det å ha en driftspartner som tar ansvar for at anlegget er oppe, frigjør tid for oss til verdiskaping. Vi slipper å bekymre oss for drift og vedlikehold, og slipper å få spørsmål fra gjester om lading – det tar Kople ansvar for, forteller Aalvik.

Vil du ha et ladetilbud før sommeren? Da bør du komme i gang allerede på nyåret!

Kople bygger og drifter ladeanlegg med normal-, hurtig- og lynladere på destinasjoner, i næringsbygg, på offentlige parkeringsplasser og i borettslag og sameier. Les mer om Koples ladeløsninger. Les mer på kople.no.

Av Tine Holm-Hansen

Next article