Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Forpliktende samarbeid
Elektrisk transport

Forpliktende samarbeid

Foto: Unsplash

Fra januar til oktober 2021 var 63 prosent av alle nye personbiler elektriske. Mens elektrifisering av personbilparken har befestet sin posisjon, går utviklingen langt tregere for nyttekjøretøyene.

Varebilene ligger om lag fem år etter elektrifiseringen av personbilparken, men snart tilbyr alle leverandørene elektriske varianter av de fleste av sine varebilmodeller. I tillegg kommer kinesiske leverandører som bare tilbyr elektriske modeller. Tilbudet av elektriske varebiler vil derfor om kort tid være større enn for dieselvariantene.

Inger Beate Hovi

Av forskningsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI)

En lang vei igjen

For lastebiler kom den første elektriske bilen på veien høsten 2016. Bestilleren var matvaredistributøren ASKO. Sommeren 2020 kom den første serieproduserte lastebilen, en Volvo med DB Schenker som kunde. Siden har antallet økt og per i dag er mer enn 75 elektriske lastebiler i drift. De fleste av disse er i trafikk i Osloregionen, men store aktører som ASKO og Posten tester ut biler også andre steder i landet.

Fortsatt er det lang vei før majoriteten av nye lastebiler blir elektriske. Nybilprisen er to til tre ganger høyere sammenliknet med en lastebil med dieselmotor. Etterspørsel er viktig for at kjøretøyleverandørene skal fremskynde utviklingen og starte serieproduksjon. Derfor har Enova støtteordninger som dekker deler av merkostnadene, men også fritak for bompenger for nullutslippsbiler er en viktig komponent i totalkostnadsbildet. Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for operatørene.

Behov for kunnskapsdeling

Merkostnadene gjør at det bare er de store operatørene som så langt har investert i denne typen kjøretøy. Lastebilnæringen er svært fragmentert og består av en rekke små aktører som bare eier en eller noen få kjøretøy. For disse er det helt avgjørende at lastebilen er fleksibel i bruk og at den virker 24/7. De har ikke råd til å investere i en bil som har begrenset bruksområde i henhold til deres behov.

Lastebilenes rekkevidde er foreløpig begrenset. Flere ladestasjoner er viktig. For å få fart i utrulling av lav- og nullutslippsteknologi er det behov for en bred mobilisering og kunnskapsdeling og mer systematisk samarbeid med myndighetene om utvikling av infrastruktur, tiltak og løsninger. Grønt landtransportprogram ble etablert i januar 2021 som et forpliktende offentlig-privat samarbeid. Det er en god begynnelse.

Av Inger Beate Hovi

Next article