Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Statsbudsjettet for 2022: Fortsatt momsfritak for elbil
Elektrisk transport

Statsbudsjettet for 2022: Fortsatt momsfritak for elbil

Foto: Norsk elbilforening

Og den foreslåtte økningen av skatt på elbil som firmabil modereres.

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV inneholdt mange nyheter med konsekvenser for elbilsatsingen. Og det har blitt et elbilbudsjett det svinger av. 2022 vil derfor bli et rekordår for elbilsalget. og det er avgjørende for klimapolitikken.

Det har allerede vært klart en stund at momsfritaket for elbil består også i 2022. Regjeringen og SV har også vært enige om at de foreslåtte økte avgiftene på nye forurensende ladbare hybrider, vedtas. Til sammen vil dette gi økt konkurransekraft for elbiler i nybilsalget i 2022.

Fortsatt miljørabatt for elbil som firmabil

Til nå er elektriske firmabiler skattlagt ut fra 60 prosent av listeprisen til bilen. Denne miljørabatten har vært til for at flere skal velge elbil i et næringsmarked der elbilandelen har vært lav. Regjeringen foreslo å øke firmabilskatten til 100 prosent også for elbil. I budsjettforliket er det nå enighet om at elbiler skal fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av bilens listepris.

Vi er svært lettet over at den foreslåtte økningen på firmabilbeskatningen for elbil modereres. Elbilforeningen har jobbet beinhardt mot forslaget om å avvikle denne miljørabatten, og mange av våre medlemmer har kontaktet oss om dette. Vi har argumentert med at det er urimelig med samme fordelsbeskatning som for bensin- og dieselbiler. Dette både fordi den reelle fordelen man har er lavere på grunn av mindre drivstoffutgifter, og fordi elbil har noen ulemper knyttet til lading.

Viktig for klimapolitikken

Nå håper vi budsjettkompromisset er bra nok til at den gryende miljøsatsingen i mange bedrifter ikke ødelegges. Det er viktig for klimapolitikken at også firmabilene er utslippsfrie.

Flere bedrifter varslet oss om at elbilsatsingen deres kunne bli avviklet, dersom elbil skulle fordelsbeskattes på samme måte som bensin- og dieselbiler. Så langt i år er elbilandelen på om lag 80 prosent i privatkjøpsmarkedet, men den er bare 40 prosent i næringsmarkedet. I varebilmarkedet er elbilandelen på under 20 prosent.

Av Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Next article