Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Jobber for mer bærekraftig skipsbygging
Sponset

Westcon Yards har posisjonert seg til å gjøre det grønne skiftet til virkelighet gjennom nybygg og ombygging av fartøy.  Nylig ble verftets nybygg nr. 38 MF «Hydra kåret til Ship of the Year. 

– Westcon Yards setter det grønne skiftet ut i virkelighet. Vi jobber mye med å integrere ny teknologi i eksisterende fartøy, og det er et mål for oss å ha den beste kompetansen slik at vi til enhver tid kan tilby gode, bærekraftige løsninger både når det gjelder installasjon og integrasjon av ny teknologi, sier leder for skipsbygging ved Westcon Yards Endre Matre.

Westcon Yards har moderne verft i Ølensvåg,, Florø, Karmsund og på Helgeland. 

Matre forteller at verftene allerede har lange tradisjoner når det gjelder å satse på miljøvennlige prosjekter. 

– Vi var tidlig ute med å satse på båter som gikk på LNG, fordi det på det tidspunktet var det beste alternativet. Vi har også bygget om og bygget flere nye båter som drives med batteri, sier han.

Verdens første

I september fikk Westcon Yards en bekreftelse på at de går rette veien og at strategien med å søke mot bærekraftige prosjekter har noe for seg.  

MF «Hydra», som er bygget for Norled av Westcon Yards i Ølen, ble kåret til Ship of the Year av Skipsrevyen. Dette er verdens første ferge på hydrogen. 

– Dette betyr at arbeidet vi gjør og prosjektene våre blir lagt merke til. Vi har en av de lengste trackrecordene når det gjelder ombygging til hydrogen og bygging av ferger som skal gå på hydrogen, og det er selvfølgelig gøy at det legges merke til både her i landet og resten av verden. Det er en ekstra anerkjennelse for våre dyktige ansatte og den jobben de har gjort, sier Matre. 

MF «Hydra» skal gå på både hydrogen og elektrisitet.

Dyktige medarbeidere

Matre vil gi en honnør både til de ansatte og samarbeidspartnerne Norled og LMG Marin. 

– Sammen har vi levert et flott produkt i disse koronatider, sier han. 

Det er LMG Marin som har designet fergen, og et tett samarbeid mellom de ulike partene har vært avgjørende for det gode resultatet. 

– Vi vil fortsatt bidra positivt til utvikling av gode norske produkter, som har høy kvalitet og lang levetid. I Norge har vi problemløsere og en innovasjonstankegang i den maritime næringen, som ikke går på bekostning av kvalitet eller sikkerhet. Hos oss går kvalitet og bærekraft hånd i hånd, sier han. 

Han legger til at Norge har en stolt skipsbyggertradisjon, som strekker seg langt tilbake i tid. 

– Innovativ maritim industri har stadig tilpasset seg nye behov, krav til kvalitet og bruk av miljøvennlig teknologi, sier han.

Les mer om Westcon her!

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Matre er ikke i tvil om at det er nødvendig for skipsbyggere å tenke på bærekraft for å klare seg i fremtiden. 

– Store deler av verden er dekket av hav, og etter hvert vil flere miljøvennlige løsninger bli prøvd ut og satt i drift både på skip, fartøy og rigger. Alle vil da satse på bærekraft, og da er det viktig å ha bygd seg opp gjennomføringskompetanse slik at man er gode på prosjekter som tar ny teknologi i bruk, sier han. 

Han mener norske myndigheter må være våken i timen og bidra til at rammebetingelser som gjør at rederiene kan velge norske verft og den tilhørende leverandørindustrien som totalleverandør av ferger og andre fartøy. 

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Når alle velger miljøvennlig, vil vi være en del av brøken, avslutter Matre.

Av Katrine Andreassen

Next article