Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Mineraler sikrer en bærekraftig fremtid
Sponset

Med en økt produksjon av mineraler, kan Norge ta en viktig posisjon i det grønne skiftet.

– Mineraler er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum.

Gruveselskapet Nordic Mining fokuserer på leting, utvikling og produksjon av høyverdige industrimineraler- og metaller, og ønsker å bidra til en økt produksjon av mineraler i Norge.

– Et bærekraftig samfunn trenger en forutsigbar og bærekraftig produksjon av mineraler, og da er det viktig at vi faktisk bruker de ressursene vi har i eget land, sier Fossum.

Les mer om hvordan Nordic Mining jobber her

Ny produksjon av titanmineraler 

Titan er et unikt mineral som har vært avgjørende innen luftfartsindustrien og til miljøvennlig produksjon av pigmenter, men som nå også stadig brukes mer innen helse- og batteriteknologi. Nordic Mining er derfor allerede i gang med et prosjekt i Engebøfjellet i Vestlandet fylke, hvor de jobber med å starte ny produksjon av titanmineraler i Norge.

– Mineralutvinning må nødvendigvis foregå der forekomsten er, noe som også fører til at det skapes nye arbeidsplasser og hjørnesteinsbedrifter i distriktsnorge, sier Fossum.

Spiller en viktig rolle

Mineraler spiller også en viktig rolle når det nå skjer en revolusjon i verden innen elektrifisering.  

– Selv om det planlegges etablering av mange nye batterifabrikker i Europa, er det i dag lite produksjon av mineralene som faktisk kreves. Derfor har vi blant annet vært pådrivere for å etablere produksjon av litiumhydroksid i Finland, gjennom selskapet Keliber Oy, hvor Nordic Mining er en betydelig aksjonær, forteller Fossum.  

At det utvikles ny mineralvirksomhet i Europa, vil også ha en stor betydning for utviklingen av nye og bedre produksjonsmetoder i mineralindustrien, både innen elektrifisering og automasjon.  

– Det skjer et veldig spennende arbeid i dag, og selv om mange spådde at gruvevirksomheten kanskje var over, så vil jeg heller si at den nå er viktigere enn noen gang, avslutter Fossum.

Tekst: Nordic Mining ASA

Next article