Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Fremtiden er elektrisk og utslippsfri
Elektrisk transport

Fremtiden er elektrisk og utslippsfri

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Landtransport, være seg transport av folk eller gods, vil bli utslippsfri. På personbiler er elbilrevolusjonen godt i gang. Varebil begynner å komme mer og mer. Nå starter revolusjonen også for lastebilene.

Fremtiden er lys for bilen. Lys fordi ny teknologi bidrar til å fjerne utslippene fra bilene. Fra å være en stor forurenser er bilen nå en klimaløsning. Men det er skjær i sjøen. Økonomi og lading er de to største utfordringene. Bensin- og dieselbilen er vi vant med. Folk vet hvordan de fungerer. For mange er elbiler annerledes. Det handler om lading, tilhenger, rekkevidde og så videre. Derfor har økonomiske insentiver vært viktig.

Enorm vekst

Alle kjenner til at personbilen har hatt merverdiavgift og avgiftsfritak. Det har gjort Norge til et foregangsland. Mens vårt elbilsalg er over 70 prosent, og vil nærme seg 100 prosent om få år, er det salget av elbiler i Europa så langt i år åtte-ni prosent. Veksten er likevel enorm, og det lanseres stadig flere modeller. Rene fossilbiler er i ferd med å fases ut. På to år har antallet diesel- og bensinmodeller tilgjengelig i Norge mer enn halvert seg. Samtidig har tilgjengelige elbilmodeller mer enn tredoblet seg.

Utfordringen er lastebil og varebil. Jo tyngre kjøretøyet er, jo mer krevende er det å gjøre dem utslippsfrie. Likevel går teknologiutviklingen raskt. Flere av de større lastebilprodusentene er i ferd med å starte opp serieproduksjon av elektriske lastebiler. Hvis 2010-tallet var tiåret personbilen ble utslippsfri, så tror vi at 2020-tallet blir tiåret lastebilen blir utslippsfri.

Økonomi en viktig faktor

Men det er forutsetninger som må på plass. En er lading. Vi trenger en helhetlig ladeinfrastruktur. Mange ser på dette som en distriktsutfordring, men det er like mye en urban utfordring. Parkeringsplasser med lademuligheter er en forutsetning for å elektrifisere hele bilparken. Det samme er et godt utbygd nettverk av hurtigladere.

Økonomi er også viktig. For eksempel så koster en elektrisk lastebil anslagsvis tre ganger mer enn en diesellastebil. Transportbransjen er ikke en bransje med økonomi til å ta slike løft. Selv om det er offentlige støtteordninger i dag som bidrar, er det ikke nok til å gjøre det økonomisk forsvarlig for det store flertall å bytte fra diesel til el. Samtidig, lastebilen kjøres i hovedsak i bare syv år. Det betyr at dersom man får på plass insentiver som gjør det lønnsomt å velge utslippsfritt, så går det grønne skiftet raskt. Landtransport med bil er i ferd med å bli utslippsfri.

Av kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland

Next article