Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Smart City Ferries: I fremtiden kan du droppe rutetabellen!
Sponset

Majoriteten av verdens byer ligger ved vann. En fiks ferdig infrastruktur for kortreist kollektivtransport ligger som et glitrende bånd gjennom byene. Sjelden blir denne ferdselsåren fullt ut utnyttet. Før nå.

Med satsingen Hyke skal selskapet Hydrolift Smart City Ferries, grunnlagt av Eker Group, endre måten vi tenker kollektivtransport på. En dag i en ikke så altfor fjern fremtid vil vi kanskje lure på hvordan vi egentlig kunne leve uten vannbussen. Først ut er Fredrikstad som en levende, sanntids testarena i 2022. Deretter, forhåpentligvis i 2023, vil selskapets første kommersielle vannbuss legge ut fra brygga i Drammen. Og etter det: Verden.

Animasjon: Hyke

Derfor kommer det til å fungere

Hyke er langt mer enn et båtutviklingsprosjekt.

– Ferga er bare starten her. Vi utvikler en mobilitetsløsning for urbane strøk. Den er effektiv, miljøvennlig, stillegående og økonomisk bærekraftig, sier Bjørn Utgård, administrerende direktør i Hyke.

Bjørn Utgård

Administrerende direktør i Hyke

Gjennomføringskraften ligger i to ting: Autonomi og oppskalering.

– Vår bærende idé er autonomi, sier Utgård.

– Autonomi gir oss to ting: Fleksibilitet og dynamikk. Det viser seg igjen i:

1. Fleksible rutetider: Mye av dagens fergetrafikk internasjonalt baserer seg på båter som kan ta 150-300 passasjerer. Rutene tildeles med en forhåndsdefinert frekvens. Vårt konsept innebærer små ferger med rundt 50 passasjerer og frekvensen bestemmes av behovet.

2. Dynamisk nettverk: Det blir enklere og billigere å tilrettelegge anløpssteder med små ferger. Batteriene klattlades hver gang fergen dokker, og krever ikke annet enn vanlig ledningsnett med 3-fas 63 ampere. Altså den infrastrukturen som allerede ligger der for å gi gatelys og lignende. Det betyr at man kan ha flere anløpssteder, og dynamisk styre fergene dit det er behov.

3. Et nytt mulighetsrom for offentlig transport: Den teknologiske utviklingen lar oss sette premissene for offentlig transport på nytt. Nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor gir mulighet for raskere innovasjon og mer kostnadseffektiv drift. Vannbusser kan integreres i byutviklingsprosjekter i vannkanten og slik gi både offentlig og privatøkonomisk gevinst. 

Vannbussene må sees som en del av et større nettverk, med for eksempel gang-/sykkelstier og buss-/togstopp. Fergene vil også ha plass til varetransport med transportsykler eller el-mopeder.

Serieproduksjon og stordrift

I dag er en typisk fergeanskaffelse tuftet på et eller to fartøy til en helt spesifikk strekning. Få enheter og krav til skreddersøm er dyrt. Dette er en viktig årsak til at vannbusser ikke er mer utbredt i dag.

– Vi vil bygge hundrevis av ferger over samme lest. Vi må tenke som bilprodusentene og få i gang serieproduksjon. Da kan vi redusere kostnadene med 50 prosent eller mer, forteller Utgård.

Hyke tar også sikte på å effektivisere driften av vannbusser.

– Elektrifisering, solceller på taket og energioptimalisert skipsdesign gjør at vi mer enn halverer energikostnadene sammenlignet med dieselferger. På sikt vil vi også kunne halvere mannskapskostnadene gjennom autonomi, noe som også legger til rette for stordriftsfordeler.

Store kostnadsreduksjoner gjør at vannbuss kan gå fra å være «siste utvei» til å bli det opplagte alternativet.

– Vi mener vannbusser kan bli økonomisk bærekraftige selv uten offentlige tilskudd, sier Utgård.

Illustrasjon: Hyke

Kast rutetabellene

Kollektivtransport langs vannveiene må inn i byplanleggingen! Utgård mener det er opplagt. 

– Skal du fra Sørenga til Tjuvholmen med kollektivtrafikk tar det i dag 25 minutter. Med en Hyke-ferge kutter du reisetiden i to, poengterer han.

Når fergene i tillegg kan gå kontinuerlig er det bare å kaste rutetabellen.

– Fergene skal ha stasjoner der folk er og tilpasse seg behovet i sanntid, sier teknologisjef (CTO) Jason McFarlane.

– Tenk deg hvilke enorme fordeler det vil ha ved store idretts- eller kulturarrangementer hvor arenaen er nær en vannvei. Vi vil kunne transportere vanvittig mange passasjerer på kort tid og variere destinasjonene etter behov – uten å belaste veinettet.

Jason McFarlane

Teknologisjef (CTO) i Hyke

Drammen og Fredrikstad 

I Fredrikstad har kommunen drevet passasjertrafikk på elva siden 1875, og i dag er fergene gratis. I 2022 blir Fredrikstad testarena for Hyke. Hyke stiller med ferge. Kommunen «låner ut» en strekning som ble lagt ned i 1981 samt skipper. 

– Vi kan ikke tillate en 100 prosent selvstyrende ferge med dagens regelverk, og teknologien er heller ikke modnet nok. Men det vil testes ut forskjellige grader av autonomi, sier kommunens fergesjef Runar Helgesen.

Runar Helgesen

Fergesjef i Fredrikstad kommune

– Et av målene for dette teståret er at skipperen skal kunne forlate styrhuset.

– Driften vil gi oss en unik mulighet til å samle erfaringer. Denne kunnskapsinnhentingen skal vi så bruke når vi bygger fergen som skal gå i pilotprosjektet i Drammen, sier teknologisjef McFarlane.

I Drammen er selskapet Vannveien AS stiftet gjennom Drammen Næringsforening. Selskapet ser for seg et pilotprosjekt med i første omgang én ferge som skal ha fem anløpssteder, med oppstart i 2023.

– I Drammen og Lier vil det i løpet av 10 til 20 år bli mer enn 15.000 boliger som sokner til elva eller fjorden. Og i 2025 skal det nye sykehuset på Brakerøya, med 5000 ansatte, stå klart, sier Jan Erik Hansen. Han er daglig leder for utbyggingsprosjektet Nøsted Brygge. Han mener det er helt opplagt å utnytte den ressursen vannveiene gir.  

Jan Erik Hansen

Daglig leder i Nøstad Brygge

– Vannveien er evigvarende, bærekraftig og selvfornyende. Den trenger ikke påfyll av asfalt eller annet vedlikehold. Den er ferdig opparbeidet, og det er ingen kø der, poengterer Hansen.

Satser internasjonalt

– Størsteparten av verdens byer ligger ved en vannvei, men kun én prosent av kollektivtransporten skjer der. Det burde være mulig med 20-30 prosent, sier Utgård, og peker på utfordringene økt urbanisering og fortetting av byområder gir.

– Utslippsfrie ferger på vannveiene er en naturlig del av løsningen i fremtidens smarte byer.

Hydrolift Smart City Ferries – Hyke

– Prosjektet eies av Eker Group og Dan Bordessa.
– Mål: Bruke vannveiene til utslippsfri offentlig transport i urbane strøk.  
– Første ferge på vannet i 2022, i et testprosjekt sammen med Fredrikstad kommune. 
– Første kommersielle drift: Drammenselva og -fjorden i 2023, i samarbeid med Vannveien AS og øvrige lokale aktører.

Hva er vannbusser?

Vannbusser er små, saktegående fartøy beregnet for korte distanser nære land, der målet er å tilby et tids- og kostnadseffektivt alternativt til transport over land og samtidig avlaste landbasert infrastruktur.

Les mer på hydroliftsmartcityferries.com.

Av Jeanette Høie

Next article