Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Hvordan beholder Norge sin sterke posisjon på elektrisk transport?
elbil

Hvordan beholder Norge sin sterke posisjon på elektrisk transport?

Unni Berge, Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening. Foto: Norsk Elbilforening

Elbilforeningen jobber for at elbil skal bli det naturlige valget for alle som trenger bil. Det er viktig å kunne vise verden at Norge gjennom en bevisst elbilpolitikk kutter klimagassutslipp i stor skala. For utslippene fra veitransport reduseres. Elbilene kutter to tonn CO2 per bil hvert år sammenlignet med en fossilbil. Hva skal til for at suksessen skal fortsette?

Et av våre store mål er at nybilsalget skal være helt utslippsfritt i 2025. I skrivende stund har regjeringen lagt fram forslag til tidenes verste elbilbudsjett. Heldigvis er de en mindretallsregjering og vi jobber hardt for å endre blant annet den nye foreslåtte vektavgiften, som rammer elbiler hardere enn forurensende biler, og at elbiler skal betale mer i bomringen. Det er definitivt ikke god miljøpolitikk.

En fortsatt sterk elbilpolitikk

Regjeringen foreslår i praksis å kutte avgifter på diesel samtidig som de gjør utslippsfrie elbiler dyrere å kjøpe og bruke.

Tall fra september 2022 viste at 78 prosent av nybilsalget for personbiler er elektriske. I nybilmarkedet velger de aller fleste privatpersoner som kjøper bil, elbil. Men mellom 45 og 50 prosent av alle nye biler blir leaset eller kjøpt av et firma. I dette store markedet er andelen elbiler bare på 54 prosent i september. Det er drøye to år til 2025 – og de som tror at dette går av seg selv tar feil.

Derfor er det viktig at et det endelige statsbudsjett som vedtas før jul blir langt mer elbilvennlig. Vi er enige i at momsen gradvis kan fases inn på de dyreste elbilene, men elbilene kan ikke miste sin konkurransekraft sammenlignet med fossile alternativer, da når vi ikke 2025-målet.

Nok ladere som er enkle å bruke i hele Norge

Vi har i mange år etterlyst en ladestrategi i Norge. Den skal sikre nok utbygging av ladere til alle de nye elbilene, og få på plass enklere betalingsløsninger. Regjeringen har varslet at den vil komme før jul, og vi har store forventninger. I faggrunnlaget for strategien er det anslått at det i 2030 vil være rundt 2 millioner elektriske person- og varebiler på norske veier. I tillegg vil det være 2000 elektriske langdistansebusser og 23 000 ellastebiler. Fagetatene anslår at Norge må bygge nesten 5 000 hurtigladere innen utgangen av 2025, som er i tråd med det vi har foreslått. I tillegg må planlegging av lading for tungtransport starte.

En formidabel utbygging må derfor gjøres i årene som kommer, for å klare å kutte de klimagassutslippene vi har planlagt.

I tillegg må enklere betalingsløsninger på plass. Å bruke bankkortet som betaling når man lader skulle være en selvfølge. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har selv sagt det er «helt dust» at det ikke er mulig å betale med kort for lading. Vi kan ikke ta seieren på forhånd, men satser på at vårt nitidige mas om kortbetaling gir resultater.

Veien videre

Elektriske personbiler har vi kommet ganske langt med i Norge, og vi fortsetter kampen for å nå 2025-målet. Men tungtransport henger derimot etter. Derfor utvikler vi et eget fagmiljø for dette og ønsker et like konstruktivt samarbeid med myndigheter og næringsliv i både inn- og utland, som vi har hatt med elbilpolitikken. For framtiden er som kjent elektrisk!

Tekst: Norsk elbilforening

Next article