Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Vi har bidratt med bygging av ladeinfrastruktur i hele Norge i 10 år
Sponset

Vi er stolte av å ha vært med fra starten på elektrifiseringen av transportsektoren. Dette har gitt oss en unik kompetanse i å håndtere de fleste utfordringene som dukker opp langs med veien.

Det som er viktig for oss er at vi bidrar til at våre kunder når sine mål for bærekraftig utvikling og får til en høy utbyggingstakt.

Elektrifiseringen av Norge er kommet godt i gang og vi i OMEXOM bidrar hver dag til bærekraftige løsninger for personbil, buss, ferger, lastebiler og nyttekjøretøyer, tungtransport, fritidsbåter og anleggsmaskiner. Vårt bidrag er gjort mulig gjennom år med kompetanseoppbygging med et solid konsern i ryggen.

Våre kunder forteller også noe om vår historie ved at de har gitt oss tilliten til å være deres partner år etter år og latt oss få bygge anlegg som strekker seg fra AC ladere i borettslag og parkeringsanlegg til hurtig- og lynladere på energistasjoner, destinasjoner, fergekaier og bussdepot for å nevne noen.

Vårt landsdekkende nettverk av installatører gjør det mulig for oss å være tilstede lokalt med både installasjon og senere pålagt vedlikehold og løpende service. Våre tjenester spenner fra rådgivning, design og prosjektering, byggesøknader og nettmelding til grunnarbeider, montering av ladere, elektrisk oppkobling og idriftsettelse.

For Tesla har vi driftsansvar for deres transformatorer i Norge og Sverige.

Trenger du en partner som kan bidra til din måloppnåelse og kostnadseffektive løsninger er vi bare en  telefonsamtale unna.

Vi gjør det mulig

Omexom utvikler bærekraftige løsninger innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon.

Next article