Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Skal gjøre maritim næring grønnere: – Vi har løsninger for de fleste kunder og fartøy
Sponset

Frydenbø tilbyr bærekraftige fremdriftsløsninger for kommersielle aktører i maritime miljø. Med en mangfoldig produktlinje med hybrid-, og helelektriske løsninger, baner de veien for grønnere operasjoner til havs.  

Det grønne skiftet er i gang over hele samfunnet, og transportsektoren er i hovedfokus. Alle er enige om at elektrifisering er løsningen, og innen 2025 håper regjeringen at samtlige nyregistrerte biler er nullutslippskjøretøy. Likevel er deler av transportsektoren mer utfordrende å elektrifisere – eksempelvis den maritime næringen.  

Annen driftsprofil

– Den maritime næringen har en helt ulik driftsprofil enn transport på land. Det er ofte store avstander, og lang driftstid til havs før man kommer til land igjen. Det er i tillegg vanskeligere å beregne avstand og tid på sjøen enn på land, sier Per Jarle Røyrvik, CEO i Frydenbø.  

Dette fører til at diesel ofte fortsatt er å foretrekke til sjøs, både praktisk og sikkerhetsmessig, fortsetter Røyrvik å forklare.  

Likevel er det en gjengs oppfattelse, både i næringen og hos myndighetene, om at karbonutslipp må reduseres. 13. april 2018 vedtok IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) en ambisjon om at klimagassutslippene fra skipsfarten minst skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundret. Nylig økte norske myndigheter målet fra 50 prosent reduksjon, til 55 prosent innen 2030

Hybrid-, og helelektrisk

Det er her Frydenbøs produkter kommer inn i bildet.  

– Vi retter oss mot det kommersielle maritime markedet, hvor sikkerhet er en prioritet, og utslippene er store.  

Og mangfoldet i bransjen blir gjenspeilet i den brede produktlinjen av fremdriftsløsninger, som kan passe til de fleste fartøy og operasjoner, sier Røyrvik.  

Han trekker først frem hybridløsningene, som gir en svært høy energieffektivitet ved at man til enhver tid, ut ifra fartøyets aktuelle operasjonsmønster, kan velge den mest passende kraftkilden; diesel og elektrisk. 

– En slik løsning består normalt av en eller to diesel hovedmotorer med påmontert elektromotor på gir. Dette kombineres med en batteripakke, samt et marint generatorsett for kraftproduksjon. Et slikt system gir mulighet for mange driftsmoduser og effektiv drift. 

Alternativ to, for fartøy som har begrenset operasjonstid hver dag, er helelektriske fremdriftsløsninger.  

Tilpasses til kunden

– For helelektriske motorer handler alt om størrelsen på batteripakken, og hvor mye plass og vekt fartøyet har tilgjengelig for en slik installasjon. I tillegg finnes det fartøy som har mulighet til å lade ute til havs, og også her finnes det generatorsett som kan bidra med kraft ved behov.  

– I tillegg utvikles det stadig nye batterier som er både lettere og mindre, så dette er en bransje under konstant innovasjon.

Uavhengig av kundens behov, går Frydenbø gjennom driftsmønsteret sammen med kunden, og kommer deretter frem til en egnet, tilpasset løsning, forklarer han.  

Frydenbø Industri

Frydenbø Industri er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin og landbasert industri, samt offshorenæringen.

Av Morten Risberg

Next article