Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Norsk storskala-produksjon av grønt hydrogen
Sponset

Skal vi klare å avkarbonisere utslippene våre, trengs det mer enn batteridrevne motorer. Heldigvis fins det et bedre alternativ i grønt hydrogen, og nå seiler Nord-Norge opp som en stor aktør, med Gen2 Energys planlagte storskala-anlegg i Mosjøen

– Vi er så heldig at vi har god tilgang på ren fornybar kraft, og kan produsere og levere store volumer grønt hydrogen, både til hjemmemarkedet og Nordvest-Europa. Det er ikke tilfeldig at vi nå bygger et produksjonsanlegg i Mosjøen. Overføringsmulighetene sørover er begrenset, og kraften bør brukes lokalt, til langsiktig industribygging, forklarer CEO i Gen2 Energy, Jonas Meyer.

Jonas Meyer

CEO i Gen2 Energy

– Hydrogen er en viktig del av løsningen i Green Deal og EUs klimapakke, samtidig som at fornybar kraft er en tilmålt ressurs. EU ønsker å produsere ti millioner tonn grønt hydrogen per år innen 2030, og importere like mye, så etterspørselen kommer nok til å overgå produksjonskapasiteten.

Nyttige og rene produkter

Fremstillingen av grønt hydrogen er både genial og enkel. Ved hjelp av elektrisitet spaltes vann til hydrogen og oksygen, samtidig som det produseres varme.

– Hydrogen kan brennes og brukes til oppvarming, i transportsektoren, og som råvare i industrien. I større langtransport-lastebiler vil batterienes energitetthet være så lav at det ville ha krevd en tilhenger med batterier. Hydrogen har derimot stor energitetthet, og kan produsere nok strøm fra en brenselcelle, i fart. Mye hydrogen brukes i dag til å fremstille ammoniakk, der mesteparten går til gjødselproduksjon og etter hvert nullutslipps-skip. I tillegg går mye hydrogen til fremstilling av metanol, drivstoff og andre industriformål.

– Hovedproduktet vårt er hydrogen, som leveres trykksatt i store konteinere. Men vi ser også på muligheten for å utnytte oksygenet til for eksempel oppdrettsanlegg, og overskuddsvarmen til boliger, drivhus, fotballbaner og oppdrettsanlegg på land.

Eksportprodukt til Europa

Skjønnheten med hydrogen er at det eneste utslippet er vann, forutsatt at kraften brukt i produksjon er ren og grønn, noe norsk vann- og vindkraft er.

– Kongstanken er å produsere og distribuere grønt hydrogen i stor skala, levert på konteinere til hjemmemarkedet og til Nordvest-Europa. Vi vil vise at det er mulig å gjøre grønt hydrogen i store volumer til et eksportprodukt. Markedene i Tyskland, Storbritannia og Nederland er svært interessert i å sikre seg tilgang til grønt hydrogen fra Norge. Ved å transportere store volumer med hydrogenkonteinere på spesialdesignet skip og med tog, vil vi kunne forsyne Europa med grønt hydrogen. De avtaler vi har med kunder i disse landene, bekrefter det.

– Vi har undertegnet intensjonsavtaler med mange potensielle brukere. Det gjelder blant SEFE som er et statseid selskap i Tyskland som har mandat til å sikre tilgang av grønt hydrogen til sluttbrukere i Tyskland. Noen vil ha bruk for over 40 tonn om dagen, tilsvarende hele dagsproduksjonen i Mosjøen i den første fasen.

– Men det er viktig å få myndighetene mer på banen, slik at forholdene legges til rette – raskt nok. Når folk får sett hydrogen i praksis, kommer det til å ta av raskt.

– Over flere år har Vefsn kommune sett en befolkningsnedgang, noe kommunen og næringsselskapet MON jobber aktivt med å snu. Vi er glade over at både lokalt næringsliv og kommunen i Mosjøen har tatt godt imot oss.

Plug and Play

Meyer forteller at Gen2 Energy skal levere komprimert hydrogen som en tjeneste (Hydrogen as a Service).

– Enten kunden er i Mosjøen eller i Tyskland, får de en konteiner utstyrt med smarte IoT-løsninger, som gjør at vi alltid vet hvor den befinner seg, hvordan tilstanden til hydrogen og konteiner er, samt kundens forbruk. Kunden skal hele tiden være sikker på at hydrogen blir levert når de trenger det. Plug and play.

Drahjelp

– Sammen med viktige samarbeidspartnere har vi også søkt offentlig støtte, både i det norske virkemiddelapparatet og i EU. Det er krevende å sette opp en hel verdikjede på én gang, så vi trenger risikoavlastende kapital, og håper på drahjelp til å bygge industrieventyret som nå innledes i Nord-Norge. Et godt eksempel er det annonserte kuttet i gulvet på CO2 kompensasjonensordningen som ble annonsert av regjeringen i midten av mars i år. Dette er positivt for selskap som Gen2 Energy, og er ett konkret tiltak som er med på å skape arbeidsplasser i Nord-Norge.

Gen2 Energy ønsker å produsere grønt hydrogen i stor skala, gjøre det tilgjengelig for mange og enkelt å bruke for kundene.

Les mer på gen2energy.com

Av Jarle Petterson

Next article