Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Skal halvere utslippene fra veitransporten
Elektrisk transport

Skal halvere utslippene fra veitransporten

Den batteri-elektriske piloten GLP har mellom Svinesund og Gjøvik, viser at potensialet for el-lastebiler på denne strekningen er 400 – for de 15 bedriftene som deltar, med Asko i spissen. Foto: Jørgen Nordby

Grønt landtransportprogram skal bidra til en halvering av utslippene fra veitransporten innen 2030. Det er en ambisiøs, men oppnåelig målsetting.

– Jeg mener det er realistisk å halvere klimagass-utslippene fra transportsektoren innen 2030, men det blir ikke lett. For å lykkes, trengs et bredt samarbeid gjennom hele verdikjeden av bedrifter, i tillegg til et godt samarbeid med myndighetene. Den største barrieren er den mangelfulle infrastrukturen, som er noe av det vi arbeider mest med å få på plass, forteller leder for programmet, Ingelin Noresjø.

Ingelin Noresjø

Leder for Grønt landtransportprogram

– Skal vi klare dette, kan ikke alle sitte og vente på hverandre. Det er behov for næringsaktører som går foran, og offensive myndigheter. Jeg har forventninger til regjeringens hurtiglade-strategi og Statens Vegvesens handlingsprogram. Etter hvert som det kommer flere serieproduserte el-lastebiler, forventer jeg også at næringslivet kjenner sin besøkelsestid.

Må skje raskt

– De som overveier å investere i el-lastebil, bør slå til. Infrastrukturen er på vei, og det er fullt mulig å lade hjemme. Men noen må ta første steg.

– Strøm koster …

– Ja, men fossilt drivstoff er ikke fremtiden, og endringene skjer fort. Biogass og hurtiglading er blitt mer tilgjengelig, og hydrogen kommer. De som tester el-lastebiler, får en flott kjøreopplevelse, mindre støy, færre vibrasjoner og rikelig motorkraft. Arbeidsmiljøet bedres betraktelig. I tillegg kommer kundenes klima- og miljøkrav. De som kan tilby kjøretøy som går fossilfritt, vil ha et fortrinn, sier Noresjø, som mener det ikke nytter å anse el-lastebiler et fremtids-fenomen, besørget av andre.

– Alle må se til seg selv og ta ansvar. Da reduseres risikoen med investeringene, som deles på flere. Det er unikt at en hel verdikjede stiller seg til disposisjon, som i GLP. Det gir programmet og arbeidet legitimitet.

Støtte og risikodeling

– Den batteri-elektriske piloten vi har mellom Svinesund og Gjøvik er et godt eksempel, der 15 bedrifter deltar, med Asko i spissen. Ved oppstart var målet å bestille og få 100 elektriske lastebiler på veien i løpet av 2023. Kartleggingen viser at potensialet ikke er 100, men 400 el-lastebiler. Før GLP fantes det ingen arena som samlet aktørene. Med dette på plass, ser vi at ting begynner å skje.

Ifølge Noresjø blir det stadig færre grunner til å utsette investering i el-lastebil, men hun gir en påminner til myndighetene:

– Enova gir støtte til innkjøp av biogass- og el-lastebiler, på inntil 40 prosent av merkostnaden, og Oslo har en egen støtteordning for etablering av hurtigladestasjoner.

– Dette er bra, men det trengs en målrettet satsing, som strekker seg over tid, slik at grønne, alternative energikilder kan stå på egne ben, før staten trekker seg ut. Vi må huske at bedriftene avhenger av sorte tall for å gå i grønn retning. Forutsigbare rammevilkår og støtteordninger er viktige for dette kollektive løftet. For dette skal vi få til. Sammen!

Av Jarle Petterson

Next article