Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Leder an i det grønne skiftet
Sponset

Myndighetenes krav om nullutslipp i ferjesektoren innen 2030, har gjort det nødvendig å bytte ut de forurensende diesel-fergene med utslippsfrie ferger. Havyard Leirvik er i dag en av Norges ledende leverandører av elektriske ferger.

– Vi har bygd 13 helelektriske skip for Fjord1, og gjennomført fem hybridiseringer av eksisterende skip, sier salgssjef i Havyard Leirvik, Silje Smådal.

Silje Smådal

Salgssjef i Havyard Leirvik

Dette er miljøvennlige ferger som oppfyller kravet om nullutslipp. I tillegg er de stillegående, eksosfrie og nesten uten vibrasjoner. Og selv om det koster å investere i elektriske ferger, blir det billigere på sikt ettersom de er billigere i drift og lettere å drifte.

De hybridiserte fergene er i prinsippet også helelektriske, for de går alltid på strøm. Dieselmotoren skal kun brukes i nødsituasjoner. 

Akkurat nå har de to ferger inne. Den ene ligger ved kai, den andre i den innebygde tørrdokka i Leirvik.

– Vi holder på med med en ombygging av ei ferge for Norled. Og så holder vi på og bytter motor på ei ferge for Fjord1 for at den skal komme innenfor utslippskravene i Verdensarvfjorden Geiranger, sier Smådal.

Foto: Havyard Leirvik

Les også: Havyard Leirvik lander kontrakt med Fjord 1

Bred erfaring

Havyard Leirvik, som ligger ved innløpet til Sognefjorden, er et skipsverft med lang fartstid.

– Vi har ei brei ekspertise når det gjelder nybygg, og som vi drar med oss over i den elektrifiseringen og i de serviceoppdragene som vi leverer nå. Vi  har en veldig stor bredde i systemforståelse og fagkunnskaperer. Det er en kjempefordel, sier daglig leder i Havyard, Tor Leif Mongstad.

Tor Leif Mongstad

Daglig leder i Havyard Leirvik

Havyard Leirvik har mange skip på sin referanseliste. De har bygd både ferger, isbrytere, brønnbåter, fiskebåter og vindmølleskip. 

– Vi har gjennom årene fått jobbet, og jobber fortsatt, med krevende og fremoverlente kunder som tenker nytt. Dette har gitt oss en god mulighet til å tidlig bygge unik kompetanse på ny teknologi. En sjanse vi har benyttet fullt ut, sier Smådal.

Myndighetenes krav om nullutslipp i fergesektoren innen 2030 har ført til økt etterspørsel etter elektriske ferger. Siden 2017 har de derfor bygd flere elektriske ferger og gjennomført ombygginger for de tre største fergerederiene, Fjord 1, Norled og Torghatten.

– Vi har blant annet jobbet med Fjord1 tidlig i prosjekteringen der vi har fått brukt vår erfaringskompetanse for å finne en god sluttløsning for kunden. Det har gitt oss en fin mulighet til å bruke egen erfaring og komme med innspill til kunde på det som vil være den beste sluttløsningen for deres del, sier Smådal.

Foto: Havyard Leirvik

Totalpakke

På grunn av lang og bred erfaring med elektrifisering av eksisterende dieselfartøy og tett samarbeid med batterileverandører, kan de i dag tilby en totalpakke med prosjektering, innkjøp og installasjon. 

– Vi koordinerer alle aktivitetene i en sånn prosess. Det er koordinering av alle leverandørene som er inne, batteri- og systemleverandører, motorleverandører og propelleverandører. Alt dette skal bygges ihop til en optimal pakke. Du trenger en god systemforståelse skal du greie å få til dette på en god måte, sier Mongstad.

Ombygging av et eksisterende skip tar cirka et halvt år, avhengig av hva som må gjøres.

– Vi signerte en ferge i juni, og den skal leveres nå i desember, sier Mongstad.

Leveringstiden er imidlertid ikke bare avhengig av gjennomføringstid for prosjektet, men også av leveringstid for komponentene. 

– Akkurat nå er vi i et marked som har fått mye lengre leveringstid på komponenter, sier Smådal. 

Elektrifisering av andre typer fartøy

Årsaken til at det hovedsakelig er ferger og hurtigbåter som elektrifiseres, er at elektriske fartøy er avhengig av å kunne lade regelmessig. Ferger og hurtigbåter med hyppige anløp har anledning å lade relativt ofte. Andre fartøy som er på havet over en lengre periode, har ikke mulighet til det. 

– For disse skipene kan man derimot montere en container om bord. De kan ikke kjøre på elektrisk kraft hele tiden, men bruker batteri i hovedsak som en peak-avlastning eller over en kortere periode, som når Havila Kystruten går inn i Verdsarvfjorden Geiranger, avslutter Smådal.

Gjennom generasjoner har godt handverk vært Havyard Leirviks varemerke. Havyard Leirvik sine løsninger reduserer utslipp og øker levetid på skip og utstyr.

Les mer på havyardleirvik.no

Av Sissel Nilsen

Next article