Skip to main content
Home » Businessguiden » Vi skal endre premissene for norsk næringspolitikk
SMb

Vi skal endre premissene for norsk næringspolitikk

Foto: Getty Images

Som leder i SMB Norge blir jeg ofte bedt om å beskrive hva som kjennetegner bedrifter i vår sektor. Det enkle svaret handler om hvor mange ansatte bedriften har. Det litt lengre svaret handler imidlertid om et sett med felles utfordringer og problemer som oppstår som en konsekvens av at man har få ansatte.

Olaf Thommessen

 Administrerende direktør i SMB Norge

Det er her det virkelige skillet i norsk næringsliv går. For mens de store bedriftene har egne selgere, jurister, økonomiavdeling, HMS-sjef og kommunikasjonsstab, så har SMB’ene stort sett «bare» en daglig leder.

Sykefravær i små bedrifter

Dette gjør noe med bedriftens evne til å håndtere utfordringer man møter i en travel arbeidshverdag. I en bedrift med 3 000 ansatte merkes det ikke så godt om en ansatt er syk noen dager. I en bedrift med tre ansatte forsvinner 30 prosent av produksjonsevnen.

Sykefravær er derfor et større problem for de små bedriftene. I en stor bedrift sørger økonomiavdelingen for at alt blir innrapportert til myndighetene i tide slik at man unngår tvangsmulkt. I en liten bedrift må ofte daglig leder gjøre dette på kveldstid. Byråkrati og tvangsmulkt er derfor et større problem for de små bedriftene. Sånn kan man fortsette gjennom en svært lang liste.

Norsk næringsliv

I SMB Norge har vi fått et klart og tydelig mandat fra medlemmene våre. Det går ut på å endre premissene for utformingen av norsk næringspolitikk, slik at det er de mange små bedriftene, og ikke de få store som er premissleverandører.

Spør du «mannen i gata», eller stortingspolitikere for den saks skyld, om hva de tenker på når de hører ordene «norsk næringsliv», så er sjansen stor for at de nevner bedrifter som Hydro eller Telenor. Spør du om næringslivsledere så nevnes gjerne folk som Røkke eller Stordalen. Jeg har stor respekt for det disse har fått til, men gode representanter for «hverdagsnæringslivet» kan man ikke hevde at de er.

På bekostning av de små

Dersom beslutningstakerne har Telenor og Røkke i bakhodet når de utformer næringspolitikken, så får det store konsekvenser for regler og rapporteringskrav som blir vedtatt. Statistikken viser at det var i underkant av 600 000 bedrifter i Norge ved inngangen av 2020. Den viser også at de store bedriftene bare utgjør en bitteliten del av det samlede bildet.

Likevel er det selskaper og bedriftsledere som dem, som har fått lov til å definere premissene for norsk næringspolitikk i alle år. Ofte har dette skjedd på bekostning av de små. Det har vi sett uendelige eksempler på.

6000 medlemmer

SMB Norge jobber hver eneste dag for å gjøre livet litt lettere for alle landets småbedriftseiere, uavhengig av bransje eller hvor bedriften er lokalisert. Det siste året har norsk næringsliv vært igjennom den største krisen siden krigen, og vi merker at det aldri har vært større behov for en organisasjon som vår. Derfor har vi stått på barrikadene for å sikre at så mange bedrifter som mulig kommer seg igjennom krisen.

Per nå er vi rundt 6 000 medlemmer, noe som har gitt oss mange konkrete gjennomslag å se tilbake på. Men vi vil gjerne bli enda flere, for vi vet at jo flere vi er jo tyngre veier våre argumenter overfor de som har makt til å endre regler og forskrifter. Derfor håper vi at så mange som mulig vil bli en del av vår voksende familie. Sammen kan vi endre premissene for norsk næringspolitikk!

Av Olaf Thommessen, Administrerende direktør i SMB Norge

Next article