bærekraft
Vekst er den nye normalen
Det er en felles oppfatning at norsk næringsliv må omstilles og omstillingen skal være grønn. Det er en forutsetning for å få til noe at vi alle har samme virkelighetsbilde: Vi skal bli bærekraftige og vi skal bli mindre avhengige av petroleumssketoren. Vi må få dette til. Skal velferdsstaten bestå som vi kjenner den, haster … Continued