Skip to main content
Home » Businessguiden » God hjelp med regnskapet gjør oss mer effektive
Sponset

Et godt skybasert regnskapssystem har gjort hverdagen mer effektiv hos Loe Utvikling, og med mer tid kan selskapet sette i gang flere store prosjekter. 

Loe Utvikling AS investerer i næringseiendom innen lager og kontor, og siden 2007 har selskapet benyttet Tandem AS som regnskapsfører. 

– Vi viderefører en konsernhistorikk fra 1933, og bedriften har eksistert som selvstendig eiendomsselskap siden 2007. Det var da samarbeidet med Tandem startet, forteller Tomas Tenden i Loe Utvikling AS.

Tomas Tenden

Sivilingeniør / Partner, Loe Utvikling AS

Komplett løsning

Tandem AS hjelper selskapet med blant annet bilagsføring, lønnskjøring, mva-rapporteringer, utfakturering av husleier og felleskostnadsavregninger for eiendommene. 

– De samarbeider med vår revisor, slik at årsregnskapet blir godt ivaretatt. Ettersom vår virksomhet innebærer transaksjoner av selskaper, bidrar Tandem med mellombalanser, periodiseringer og avstemming som underlag for beregning av selskapsverdier og kjøpesumsberegninger, sier Tenden. 

Han forteller at de har en fast kundekontakt, som har fulgt dem hele veien. Etter hvert som selskapet har vokst, har de også fått flere folk å forholde seg til, men kontinuiteten er hele tiden ivaretatt.

Tandem er et komplett økonomihus som tilbyr tjenester innen rådgiving, HR og personal og regnskap og lønn. Les mer her!

Behov for endring

Tenden forteller at han observerer et stadig endringsbehov hos bedrifter som må tilpasse seg en verden i endring. 

– Alle virksomheter må flytte på seg innimellom for å imøtekomme vekst og fornyelse, og den spesielle tiden vi er inne i nå, byr på utfordringer for de fleste bedrifter. Samtidig er mulighetene mange, sier han. 

Siden bedriftenes krav til fleksibilitet har økt, må Loe Utvikling som eiendomsutviklere tenke utradisjonelt for å finne gode løsninger for nye og gamle leietakere.

Mer effektiv 

Overgangen til et skybasert regnskapssystem har ifølge Tenden vært en positiv overraskelse. Flere systemer ble vurdert, men de gikk for det enkleste. Dette passer godt for virksomheten og aktiviteten, og det var også det de fikk anbefalt av Tandem

– At alle fakturaer kommer elektronisk og rett inn i et system der vi også kan kommunisere med Tandem, har gjort oss mye mer effektive og nøyaktige, sier han. 

Det har også frigitt tid som de kan bruke til å være mer operativ i egen virksomhet. 

– Dermed har vi også satt i gang flere større prosjekter, sier han. 

Tandem er et komplett økonomihus som tilbyr tjenester innen rådgiving, HR og personal og regnskap og lønn. Les mer her!

Tekst: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article