Skip to main content
Home » Businessguiden » Ekspertene svarer: Når bør egentlig bedrifter ty til juridisk assistanse?
Businessguiden

Ekspertene svarer: Når bør egentlig bedrifter ty til juridisk assistanse?

Foto: Pexels

I hvilke tilfeller er det lurt av en bedrift å få hjelp av en advokat? Og hva er den vanligste fellen næringslivet går i der de trenger hjelp til en advokat i etterkant? Vi har spurt tre advokater.

Sjur Ringstad

Advokat / Partner Advokatfirmaet Nicolaisen ANS

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av advokat?

Etter min vurdering vil alle forhold av en viss kompleksitet kreve at det engasjeres juridisk kompetanse. Samfunnet vårt blir mer og mer regelstyrt, og det er ofte ikke mulig å forstå sammenhengen i de ulike regelsettene uten juridisk kompetanse. All aktivitet en bedrift foretar seg innenfor sine kjerneområder bør være godt forankret rettslig. Dette da konsekvensen av å trå feil her kan bli svært store.

Eksempler på situasjoner hvor juridisk kompetanse er nødvendig er innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, forbrukerrettigheter, personvern, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett. Om en bedrift planlegger å bevege seg inn i nye betjeningskonsepter, vil det i alle tilfeller være lurt å be om juridisk rådgivning knyttet til det nye betjeningskonseptet.

Hva er den vanligste feilen som bedrifter i næringslivet går i, der de trenger hjelp til advokat i etterkant?

Det er ikke noe fasitsvar på de vanligste feilene som bedrifter gjør som medfører behov for advokatbistand i ettertid, men vi ser eksempelvis at det innenfor arbeidsrett med relativt strenge formalregler knyttet til nedbemanningsprosesser, ofte er lett å trå feil. Også tilbydere til offentlige kontrakter gjør ofte feil som medfører at de ikke får muligheten til å levere på offentlige anskaffelser.

Kompetansenivået til de ulike bedriftene varierer svært mye. De fleste virksomheter har forbedringspotensiale og kan ha behov for advokatbistand også på områder hvor de som utgangspunkt har god intern kompetanse selv. Alle bedrifter kan ha god nytte av ekstern kvalitetssikring ved at en advokat fra tid til annen gjennomgår rutiner, regelverk og kontrakter som bedriften benytter. Det er sjelden at en slik gjennomgang ikke medfører råd om endringer.

Når det gjelder kontraktsforhandlinger av ulikt slag ser vi relativt hyppig at partene bruker for lite tid til å avstemme forventninger og avklare hva som egentlig leveres og hva som egentlig er behovet. Dette kan igjen føre til konflikter som det er behov for advokatbistand for å løse opp i.

Hva er ditt beste råd til bedrifter i næringslivet?

Å engasjere juridisk ekspertise så tidlig som mulig, eksempelvis for å kvalitetssikre og tilpasse avtaler, og for generell rådgivning. I henhold til juridiske temaer i et sakskompleks er det svært viktig å komme «riktig ut fra hoppkanten». Bruk av juridisk kompetanse tidlig er som regel betydelig mer kostnadseffektivt enn å bruke juridisk kompetanse når tvisten er et faktum. Prosesser som er basert på et tilstrekkelig godt juridisk grunnlag fremstår også langt mer seriøst enn prosesser som ikke er forankret rettslig.

Når konflikten først har oppstått gjør vi oftest mer brannslukking og ikke et proaktivt arbeid. Prosessøkonomisk er dette også mer ressurskrevende enn tidlig involvering. Konsekvensen av å ikke gjøre et godt nok forarbeid kan være store med store tap og forsinkelser. Advokatomkostningene kan også bli høye.

Advokatfirmaet Nicolaisen vektlegger kvalitet gjennom god service og gode løsninger. Du møter dyktige og engasjerte mennesker på alle våre fem avdelingskontorer.

Anniken R. Arntzen

Advokat MNA
– Partner

[email protected]
+47 24 13 43 40

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

Etablering av virksomhet, planer om kjøp eller salg, konflikter med ansatte eller mellom eiere, er typiske problemstillinger hvor det ofte vil være et dyrt alternativ å ikke ta kontakt med advokat. Mange har nok dessverre et bilde av at det å ta kontakt med en advokat er kostbart, og at det fort går mange timer. Ofte fører det til at bedriften forsøker å finne løsningene på egen hånd, og at man tar kontakt med advokat alt for sent.

Det kan derfor lønne seg å ta kontakt med en advokat og spørre om hva vi kan bistå med. Vi tar ikke betalt for noe før det er etablert et oppdrag og vi er enige om rammene. Vi opplever ofte at et spørsmål kan løses med å peke personen i riktig retning, og at man sånn sett kan løse et spørsmål tidlig før det i det hele tatt blir en sak.

Hva er den vanligste fellen som bedrifter næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

Når det gjøres transaksjoner, særlig når det omfatter fast eiendom, eller er en kombinasjon av aksjer eller selskapsandeler og arbeidsinnstas, for eksempel med en bindingstid for selger. Det er helt avgjørende at vi kommer tidlig inn i en prosess for å sikre at det ikke utløses uventede skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser. Vi ser dessverre også ofte at det gjøres feil når lovgivningen krever at man følger visse formelle prosesser for å ivareta sine rettigheter. Dette kan typisk være oppsigelses- eller nedbemanningsprossesser, utløsning av aksjonærer, eller inndrivelse av omtvistede krav.

Hva er ditt beste råd til bedrifter i næringslivet?

Ikke vær redd for å bruke kompetansen til mennesker rundt deg! Vi kan forretningsjuss, men er for eksempel avhengig av å bruke gode eksterne ressurer innen verdsettelse, revisjon og teknisk byggkompetanse, for å nevne noen. En innledende telefonsamtale koster deg ingenting!

Advokatfirmaet Seland Orwall DA gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

Irene Bredvold Weiby

Partner / Advokat / BDO Advokater AS

irene.bredvold. [email protected]
+47 951 48 625

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av en advokat?

Ofte når en bedrift er involvert i prosesser og problemstillinger som avviker fra den ordinære operasjonelle virksomheten, vil det komme opp spørsmål hvor det kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat. Kompleksiteten i lover og regelverk er stor, og en advokat vil kunne hjelpe deg med å identifisere og vurdere eventuelle juridiske fallgruver. I tillegg har vi ofte erfaring fra tilsvarende situasjoner og kan foreslå gode løsninger for deg.

Hva er den vanligste fellen som bedrifter næringslivet går i, der de trenger hjelp til en advokat i etterkant?

En triviell feil kan være at mange ikke er bevisste på hva slags opplysninger som bør gis i ulike situasjoner og hvilke vurderinger som bør gjøres og ikke minst dokumenteres. Det gjør jobben mer krevende i etterkant når vurderinger er mangelfullt dokumentert. Uten tidsnære bevis kan det være vanskelig å hevde sin rett. Å la en advokat lese gjennom avtalene du tenker å inngå før du inngår dem kan ofte være en god investering.

Hva er ditt beste råd til bedrifter i næringslivet?

Jeg tror mange selskaper vil være tjent med å ha en nær og langsiktig relasjon til en advokat. En advokat som kjenner virksomheten godt vil kunne hjelpe bedriften med å finne gode og kostnadseffektive løsninger over tid. Vi ser at kostnadene til advokat i disse situasjonene ofte blir lavere enn der advokaten ikke kommer inn før problemene har begynt å tårne seg opp.

BDO har et advokatfirma som er spesialisert på skatt, avgift, selskapsrett og andre revisjonsnære tjenester.

Next article