Skip to main content
Home » Businessguiden » Ingen kjenner bedriften din bedre!
regnskap

Ingen kjenner bedriften din bedre!

Regnskapsførerens jobb er å få deg til å sove godt om natten og bidra til at du får realisert drømmene dine.

Regnskapsføreren tar kontinuerlig pulsen på bedriften din, og er derfor i en unik posisjon til å gi deg virksomhetskritisk veiledning og råd.

Med kjennskap til deg og din bedrift, god tallforståelse, kunnskap om komplekse regler og lover, og evne til å analysere tallmaterialet, kan regnskapsføreren gi deg gode anbefalinger knyttet til virksomheten og lønnsomheten.

En trygg og god partner: Din egen økonomisjef

Kjerneleveransen fra regnskapsføreren er den løpende regnskapsføringen, lønns- og personaladministrasjon, og rapportering. Med visshet om at dette blir godt ivaretatt, kan du kan bruke tid på din kjernevirksomhet.

Med innsikten regnskapsføreren har, kan hun eller han gi deg konkrete råd om økonomiske beslutninger; for eksempel knyttet til fakturering og betalingsbetingelser, likviditet, budsjett, selskapsform, finansieringsløsninger, passende it-systemer, internkontrollrutiner (som personvernlovgivning), anbudsdokumenter, innkjøpsavtaler og logistikk.

Hvem er nærmere enn regnskapsføreren til å bistå deg med kostnadskontroll, registrering og etablering av selskap, og ut fra tallene fastslå mulighetene for utvikling?

Regnskapsføreren hjelper deg med god økonomistyring og kan fungere som din økonomisjef; en rolle ikke alle bedrifter har mulighet til å ha selv.

– I regnskapsføreren har du en verdifull rådgiver og sparringspartner som gir konkrete råd om økonomiske beslutninger. Slik bistår regnskapsføreren til at du lykkes, og gir deg den økonomiske tryggheten du trenger, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i bransjeforeningen Regnskap Norge. Foto: CF-Wesenberg

Ta regnskapet selv eller bruk mer tid på det du kan og brenner for?

Regnskapet skal fylle mange formål. Det skal leveres et offentlig regnskap som brukes av for eksempel banker, investorer, myndigheter og kunder. Regnskapet skal sørge for at virksomheten din betaler riktige skatter og avgifter etter fastsatte tidsfrister. Her stilles det strenge formalkrav. I tillegg skal regnskapet gi deg den økonomiske oversikten du trenger for å kunne ta beslutninger og styre virksomheten på en lønnsom måte.

Hver av regelsettene knyttet til regnskapet og lønnsområdet er kompliserte og omfattende, med mange detaljer, særregler og unntak. Myndighetenes Skatte-ABC alene er en bok på 1634 sider …

Det er fort gjort å trå feil i et ukjent landskap av lover og krav innen bokføring, skatt, merverdiavgift, årsregnskap og lønn.

Gjør-det-selv-tjenestene er et alternativ hvis du har nok in-house-kompetanse, men tilbyr ikke den støtten en ekstern regnskapsfører kan gi. I dag finnes det mange alternativer med en arbeidsdeling hvor du selv kan gjøre enkle regnskapsoppgaver, mens regnskapsfører tar hovedansvaret.

Det er svært tidkrevende og langt dyrere å prøve selv dersom en regnskapsfører må rydde opp i etterkant. I tillegg er myndighetene raskt ute med høye gebyrer om du gjør feil.

FAKTA

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge med over 8 000 medlemmer.

Regnskapsbransjen har mer enn 400 000 bedrifter i næringslivet som kunder.

Next article