Skip to main content
Home » Digitalisering » Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Sponset

Digitalisering kan skje på svært mange måter i forskjellige typer virksomheter. Derfor finnes det åpenbart ikke noen enkel fremgangsmåte som passer alle tilfeller. Generalisering av suksesshistorier vil derfor ofte være mer villedende enn nyttig, hvis man ikke er krystallklar på forutsetningene.

Sigurd Skjæveland

Etablerte A-2 Norge i 2003, og er idag partner og daglig leder. Før Sigurd etablerte A-2 jobbet han i Accenture i 19 år, hvorav de siste ti årene som partner. Han har en omfattende erfaring fra en lang rekke store og kompliserte digitaliseringsprosesser.

Digitalisering innebærer imidlertid en investering for virksomheten og bør behandles som alle andre investeringer. Det betyr at det må være mulig å beregne, eller i hvert fall sannsynliggjøre, at man kan få mer tilbake enn hva det hele koster.

Det kan være svært vanskelig eller umulig å beregne alle effektene av digitalisering, men det må i hvert fall klargjøres hvilke effekter man mener kan oppnås og sannsynliggjøre at verdien av disse er større enn de nødvendige investeringene. Små investeringer med lav risiko krever selvsagt ikke samme grad av begrunnelse som store investeringer med høy risiko. 

Lønnsom digitalisering

Hvis det er sannsynliggjort at digitaliseringen vil være lønnsom, bør den gjennomføres med lavest mulig kostnad og risiko. For å redusere gjennomføringsrisikoen vil det ofte være fornuftig å prøve ut en del kritiske forhold først og legge til rette for nødvendig læring underveis. Dette vil også kunne fremme innovasjon som vil sikre de positive effektene av digitaliseringen. Det må derfor være aksept for å prøve og feile noe, spesielt på nye og kritiske områder.

Men det er dumt å bruke mye ressurser på å prøve ut noe andre har gjort tidligere, og det er lurt å lære av andres erfaringer, samt å tenke seg litt om på forhånd, slik at man unngår de mest åpenbare feilene. Samtidig må man erkjenne at en organisasjon ofte også må lære av egne erfaringer og gå gjennom noen stadier i en modningsprosess.

Må tilpasses forholdene

Styring er en evig balansegang mellom for mye og for lite. Det blir litt som å kjøre bil. Det gjelder å holde seg innenfor både venstre og høyre del av kjørebanen, og farten må være tilpasset vær, føre, trafikk samt veiens utforming og tilstand. Det finnes derfor ikke noen helt enkle og entydige kjøreregler, bortsett fra å tilpasse farten og kjøringen etter forholdene.

Styring av investeringer i digitalisering og bruk av virkemidler må også tilpasses forholdene, noe som virker ganske selvsagt, men som ofte forsvinner i iveren etter å oppnå resultater hurtig og følger med i tiden.

Av: Sigurd Skjæveland, daglig leder A-2 Norge

Next article