Skip to main content
Home » Businessguiden » Grønn produksjon og digitalisering gir lavere CO2-avtrykk og bedre økonomi
Sponset

Miko Plast AS er en del av Miko-konsernet, og ble etablert i 1998. De utvikler prosessutstyr og plast-komponenter for ulike industrier. Utvikling og konstruksjon skjer i lokalene på Økern i Oslo, og produksjon på fabrikken i Ytre Enebakk. 

Kortreiste og resirkulerte råvarer

Daglig leder Steinar Lein forteller om hvordan bedriften med sine seks ansatte bidrar til et lavere CO2-avtrykk:

– Vi utnytter kvernet resirkulert plast direkte i produksjonen, uten tunge, giftige og energikrevende prosesser for vasking og bleking. En av de resirkulerte råvarene er mineralvannflasker fra Infinitum. Ved Infinitum sitt anlegg på Fetsund kvernes flaskene, og deretter transporteres materialet til videre produksjon i Ytre Enebakk. Noe særlig mer kortreist skal du lete lenger etter!

Flere grønne og spennende prosjekter på gang

Steinar forteller videre om to nye utviklingsprosjekter:

– Vi har et omfattende samarbeid med Sveriges største skog-industrikonsern. Sammen har vi utviklet en ny sammensetning av plast, kalt WPC (wood polymer composite). Her blandes resirkulert plastråstoff med trefibre. WPC reduserer forbruket av fossile råstoffer, og det blir også betydelig sterkere og lettere. Ferske livssyklusanalyser viser at dette gir en CO2-besparelse på hele 50 prosent. Vi ser fram til å starte produksjon her for fullt om noen måneder.

– I det andre nye prosjektet jobber vi sammen med to partnere for å forbedre produktet selvoppløselig plast. Vi kjenner dette i dag som materialet oppvasktabletter er pakket inn i. Målet er å kunne styre når plasten skal løse seg opp, f.eks. etter 48 timer. Dette vil kunne redusere plastforurensningen vesentlig bl.a. i norsk industri.

Selvoppløselig plast ender som vann og litt edikksyre, som vi kjenner som et av stoffene i husholdningseddik. Du kan faktisk drikke restene etter plasten.

Duett Økonomi – et komplett økonomisystem. For regnskapskontor og for de fleste andre bransjer. Les mer her!

Digitalt regnskap reduserer klimaavtrykk

– Vi har hatt ekstern regnskapsfører siden starten, men hadde også i mange år en kontoransatt som brukte mye tid på å sortere, printe og arkivere bilag. Bilagspermer ble så kjørt til regnskaps-fører for registrering. – Dette var tungvint, tidkrevende og egentlig unødvendig. Vi ønsket oss en økonomipartner vi kunne ha et mer personlig forhold til, der vi kunne få hjelp til å forstå tallene. Ikke minst ville vi ha digitale løsninger for å spare tid, penger og miljøet.

Økonomitjenester Innlandet har gitt oss et løft

For to år siden inngikk vi samarbeid med Økonomitjenester Innlandet AS. Avdelingsleder Mona Sanne og regnskapsfører Henrik Bach på Lørenskog har vært helt fantastiske! Vi får svar på alt vi lurer på med en gang.

Regnskapskontoret bruker Duett Økonomi, og de har gitt oss tilgang til Duett MinSide. Nå betaler jeg regninger med et par tastetrykk og har mye bedre oversikt. Det betyr at jeg kan konsentrere meg om å drive selskapet best mulig. Kombinasjonen av en dyktig regnskapsfører og et godt system fra Duett AS har virkelig gitt oss et løft, og spart oss både tid og penger.

Vi ser lyst på fremtiden

Steinar sier at de gleder seg til å fortsette utviklingen av produkter som vil utgjøre en forskjell i klimaregnskapet.

– Ny teknologi, kloke hoder og et brennende engasjement for å finne de beste løsningene vil sørge for at vi forsterker vår posisjon som en unik og miljøvennlig utvikler og produsent av framtidsrettede produkter.

Duett Økonomi – et komplett økonomisystem. For regnskapskontor og for de fleste andre bransjer. Les mer her!

Tekst: Duett AS

Next article