Home » Businessguiden » Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Sponset

Kunstig intelligens (KI) kan være en stor mulighet for mange virksomheter, men hvilke reelle verdier kan KI skape, og hva må til for å lykkes?

Eksempler på bruk av KI er allerede mange

Bankene bruker KI til å detektere kortsvindel og hvitvasking i sanntid, forsikringsselskaper bruker KI til å avdekke forsikringssvindel. Innen helse benyttes KI til å stille diagnose og velge videre utredning. På internett brukes KI til å målrette digitale annonser til de som har størst sannsynlighet for å kjøpe.

KI er ikke lenger bare for teknologifrelste, det kan ha reell betydning på forretningen og kan gi konkurransefortrinn for virksomheter.

Hva kan KI bety for din virksomhet og hvordan kommer du i gang?

Virksomheter som lykkes, kobler KI tidlig på kjernevirksomheten og forretningsstrategien. De fokuserer på hvilke resultater man ønsker å oppnå. Mange KI-implementeringer kjører seg fast. De tester og piloterer, men stanser av forskjellige årsaker opp, og kommer sjelden over i operativ bruk og reell verdiskapning.

Flere burde kanskje ha stilt seg spørsmålet om de burde kjøpe KI-baserte applikasjoner i stedet for å lage dem selv.Er det fornuftig å bygge egne verktøy, eller finnes det gode kommersielle løsninger der ute som er lært opp med data fra flere kunder?

A-2 tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Les mer her.

Samspillet mellom mennesker og teknologi er viktig for å lykkes

Det er også generelle utfordringer med alle endringer som kommer med ny teknologi. Verdiene skapes som kjent ikke av teknologien alene, men først når den utnyttes i operative prosesser av kompetente mennesker. Dette krever at man først må starte med bedriftens hoder.

Det viktigste er egentlig ikke teknologien, men å sette seg inn i hva kunstig intelligens kan bety for virksomheten. Et virkemiddel kan være teknologi-utprøving, utforsking av ideer og kompetanseheving slik at man setter seg i stand til å ta gode valg. Valg av gode partnere og leverandører som kompletterer egen erfaring og kunnskap kan være essensielt, fremfor å forsøke å gjøre hele løftet selv.

God endringsledelse er viktig for å sikre at kvalitet, etikk, sikkerhet, juridiske rammer og lojalitet ivaretas både for kunden og den ansatte.

A-2 har erfaring med KI og kan bistå

Vi har lang erfaring med å etablere strategier og arkitekturer for digitale virksomheter, både offentlige og private, som utnytter kunstig intelligens for å øke effektiviteten og levere bedre produkter og tjenester.

A-2 tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Les mer her.

Tekst: A-2

Neste artikkel