Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Energioptimalisering for bygg
Sponset

I mange år har det vært en rivende utvikling på tekniske anlegg og systemer i bygg.

Ny teknologi skal gjøre anleggene mer effektive, og god styring skal sørge for at energibruken blir lavest mulig.

For å få alle anlegg og systemer til å fungere optimalt, kreves det høy kompetanse i alle ledd i prosessen, helt fra planlegging/prosjektering til utførelse, kontroll, testing og igangkjøring, til daglig drift.

– Selv om bransjen har tatt grep for å få kontroll på hele prosessen med å få tekniske anlegg til å fungere, er vår erfaring at tekniske anlegg i all for liten grad fungerer som de skal når bygget overleveres og tas i bruk sier daglig leder Lars Furheim.

Lars Furheim

Daglig leder, OPAK Bergen

Vi forstår hva energi er, og vi finner løsninger som kan redusere ditt forbruk

Hos oss får råd og veiledning til å finne de riktige løsningene, slik at du kan redusere dine kostnader og klimaavtrykk.

Følger opp reklamasjoner

Vi har flere oppdrag der vi kommer inn etter overlevering for å hjelpe byggherre med å følge opp reklamasjoner på tekniske anlegg fra driftspersonale eller brukere av bygg. Varme/kjøling og ventilasjon er en gjenganger.

En typisk problemstilling er at varme- eller kjøleanlegget ikke er riktig innregulert. Dette kan påvirke komfort og trivsel for brukere av bygget negativt og i tillegg gjøre at energikostnadene blir unødvendig høye.

Energioptimale bygg

I OPAK Bergen har vi gjennom mange oppdrag gjort oss erfaringer som vi nå ønsker å dele med bransjen for å bidra til å få energioptimale bygg. Vi kan bidra i alle faser i et prosjekt, men vi kan også gå inn og gjøre vurderinger av tekniske anlegg i eksisterende bygg. Ofte kan små justeringer gjøre en stor forskjell på energibruken. I andre tilfeller ser vi at det kan være lønnsomt å oppgradere eller skifte ut anleggene for å få ned de daglige driftsutgiftene.

– Vi vil i tiden som kommer dele av erfaringene våre og kan tilby et gratis første møte til de som kjenner seg igjen i problemstillingen og ønsker råd om hvordan man kan komme i gang med energioptimalisering.

FAKTA

Vi forstår hva energi er, og vi finner løsninger som kan redusere ditt forbruk. Hos oss får råd og veiledning til å finne de riktige løsningene, slik at du kan redusere dine kostnader og klimaavtrykk.

Les mer på opakbergen.no

Next article