Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Slik kan Norge styrke sitt globale lederskap for en bærekraftig utvikling av havet!
Vekst i Vestland

Slik kan Norge styrke sitt globale lederskap for en bærekraftig utvikling av havet!

One Ocean Week, holdes i Bergen i april hvert år. Foto: One Ocean havbyen Bergen

I havet skjuler det seg svar på noen av vår tids største utfordringer: Fornybar energi som kan strømme evig, sjømat som kan fø verdens befolkning og innovative løsninger for en bærekraftig fremtid. Det er i havet vi finner nøklene til transformasjon, men da må vi også ta bedre vare på det.

Norge er en stormakt som havnasjon. Statsminister Støre leder det internasjonale havpanelet. Vi har verdens nest lengste kystlinje og med våre enorme havarealer så er vi verdens 13. største nasjon. Hele 75% av våre eksportverdier kommer fra våre havnæringer! Med komplette verdikjeder av verdensledende bedrifter, forskning-, utdanning- og forvaltningsaktører, så har vi ikke bare en mulighet, men også en plikt til å ta et globalt lederskap, gå foran, samle aktørene og senke terskelen for samarbeid.

Vidar Aarhus

Prosjektleder One Ocean Havbyen Bergen

Ole Reinert Berg-Olsen

Kommunikasjonsansvarlig, One Ocean Havbyen Bergen

Hvis ikke Norge kan klare å lede an for en bærekraftig utvikling av havet – hvem andre skal kunne gjøre det?

FN har slått fast at bærekraftig utvikling av verden ikke er mulig uten rene og rike hav. I Bergen og på Vestlandet ligger det et helt økosystem rigget for å kunne løse bærekraftsmål nr 14, «Liv under vann» på vegne av havnasjonen Norge. Dette kan din bedrift og organisasjon bli en del av. 

Under One Ocean Week i Bergen i april slo statsminister Jonas Gahr Støre det fast igjen: – Bergen er havbyen i Norge, det er havhovedstaden. Men hva betyr dette i praksis og hvorfor sier han det? Hvilken betydning har Vestlandet for havnasjonen Norge og velferdsstaten?

Nasjonale målsettinger innen 2050 er 300.000 nye, grønne arbeidsplasser, 50% reduksjon av CO2-utslipp og 50% økning av fastlandseksporten. For å nå disse målene har sentrale aktører på Vestlandet skapt et unikt samarbeid i norsk sammenheng. 

One Ocean Havbyen Bergen

Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og over 80 partnere fra næringsliv, forskning, utdanning og offentlig forvaltning har slått seg sammen under begrepet «One Ocean». 

Det startet med One Ocean Expedition, den nesten to år lange jordomseilingen til seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som gjennom diplomati og ambassadørnettverk inviterte mennesker fra hele verden til å delta på havuken One Ocean Week, som holdes i Bergen i april hvert år. Hans Majestet Kong Harald V tok imot skipet når det returnerte, sammen med kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre. 

Med One Ocean Expedition og One Ocean Week som spydspisser setter prosjektet One Ocean Havbyen Bergen retning og agenda, ved å skape møteplassen vi trenger for det havet vi ønsker oss. Her vil næringsliv, akademia og offentlig forvaltning samarbeide om å synliggjøre for den yngre generasjon hvilke enorme muligheter som finnes innen havnæringene og hvordan man kan få en fremtidsrettet karriere samtidig som man er med på å bidra for noe av det viktigste for oss mennesker – bærekraftig utvikling av havet. One Ocean Havbyen Bergen vil styrke Norges internasjonale lederskap ved å samle aktørene, senke terskelen for samarbeid og synliggjøre mulighetene (Samle – Samskape – Synliggjøre).

Kunnskap og endring

Endringene i havet skjer så raskt og tilgang på oppdatert kunnskap er avgjørende. Som havnasjon spiller Norge en viktig rolle internasjonalt. FNs sjef for havet, Vidar Helgesen (IOC Unesco), mener at norsk havforskning og havforvaltning er en god modell for andre nasjoner, ettersom den er demokratisk forankret og har åpne prosesser.

FNs koordinator for havforskningstiåret Alison Clausen, mener oppdatert kunnskap og kompetanse om havet blir avgjørende for om vi lykkes. Samarbeid og deling av kunnskap er nøkkelen, mener hun. 

Havnivået stiger veldig raskt. Det kommer til å fortsette og attpåtil akslerere, sier Clausen til One Ocean Havbyen Bergen. Vi trenger å se at forskningen som genereres kommer frem til rett sted. Vi må også bli sikker på at politiske beslutningstakere og myndigheter er direkte involvert i utarbeidelse av handlingsplaner, legger hun til. 

Bli partner 

One Ocean Havbyen Bergen inviterer havnæringene til å samarbeide for å løse problemstillingene vi står overfor.

Du kan lese mer om hvordan du kan bli partner og vår strategi for frem til 2030 på OneOcean.world

Next article