Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » At Bergen er en “nummer to-by” skal ikke stoppe oss i å utvikle enere!
Sponset

– Vi har et stort og uforløst potensial her i Bergen. Om vi vil nok, kan vi fort bli en internasjonal spydspiss i arbeidet med omstillingen verden står foran, forteller Hallvard Aarø.

Hallvard Aarø er leder for PwC på Vestlandet, og han tenker på fremtiden.

– Fremtiden? Den er åpen! Vi kan snakke lenge om endringene som skjer så raskt, om at vi løper heseblesende bak teknologien og vi kan sette scenarier opp mot hverandre. Men, det tar oss ingen steder. Vi må ta grep og vi må skape bevegelse. Vi må tilrettelegge, gjennomføre og utvinne potensialet Bergen og Vestlandet sitter på. 

– Det starter med å dele kunnskap om alle mulighetene som allerede finnes i denne byen. Bidra til fremveksten av innovasjon, utvikling av nye forretningsmuligheter og sørge for at vi får et pulserende næringsliv hvor endring skjer. Da blir Bergen en interessant by for talentene – og da er vi i gang, forteller Aarø.

– Næringslivet har en plikt til å oppdage og utvikle de nye talentene. Vi må gi dem muligheter og spillerom – vi må slippe dem til.

Hallvard Aarø

Leder for PwC på Vestlandet

Nøkkelen er samarbeid og samspill

– I Bergen har vi akademia og forskningsinstitusjoner. Vi er verdensledende på hav- og sjømatnæringen. Vi har shipping, kraft, energi og vi har en sterk finansnæring. I tillegg er vi en levende og skapende kulturby. Den største muskelen vår er variasjonen, og nøkkelen ligger i samarbeid og samspill, sier Aarø.

I dag befinner de viktigste klyngemiljøene seg i Bergen, og dette arbeidet åpner opp muligheter og vil gi resultater, ifølge Hallvard.

– Klyngene på Vestlandet spiller en viktig rolle i arbeidet med å posisjonere og forsterke konkurranseevnen til norske bedrifter på det internasjonale markedet. Her møtes etablert næringsliv, gründere, investorer, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Aktører, som ellers ikke snakker sammen, ser plutselig nytten av hverandre. 

I slike prosjekter spiller PwC en viktig rolle. Med våre over 360 000 ansatte og med et enormt nettverk, kjenner vi mange aktører. Vi kan sette de ulike aktørene i samme rom og tilrettelegge for samarbeid som ellers ikke ville funnet sted uten at noen tar initiativet, sier Hallvard.

Flytter alle ansatte til hjertet av Bergen sentrum

I januar 2025 flytter PwC inn i det ikoniske Sundt-bygget, midt på Torgallmenningen i Bergen.

– Dette er et grep jeg gjør for å utvikle både PwC og alle våre ansatte, men det vil også være et viktig bidrag på veien mot et mer levende og dynamisk næringsliv i Bergen, forteller Aarø.

– Det er viktig for meg å påse at PwC forblir en sentral aktør som bidrar til utvikling og verdiskaping. Det handler om å gjøre seg tilgjengelig både som arbeidsgiver, som samarbeidspartner og for kundene våre.

– Jeg håper at flere gjør som oss. At vi i nær fremtid vil få et sentrum som inspirerer og tilrettelegger for tettere samarbeid og samspill. Bergen er en god og trygg gammel venn – men hen har ikke spilt ut sitt reelle potensial ennå, avslutter Hallvard. 

FAKTA

PwC er et av Norges største kompetansehus hvor revisorer, teknologer, økonomer, designere, ingeniører, jurister, samfunnsvitere og organisasjonspsykologer jobber sammen for å hjelpe off entlige og private virksomheter med å lykkes.

Les mer på pwc.no

Av Tom Backe

Next article