Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Vestland har gode forutsetninger for å etablere bærekraftig mineralindustri
Sponset

Med sin lange isfrie kystlinje, rikelig tilgang på fossilfri vannkraft og mange tettsteder med etablert industrikultur og kompetanse, har Vestland mange inngitte fordeler. Eksport, logistikk og muligheter for videreforedling blir også viktige faktorer.

Byggingen av ny mineralindustri på Engebø i Sunnfjord kommune er godt i gang. Prosjektet blir en hjørnestensbedrift som vil bidra til økonomisk vekst og utvikling i regionen. Produksjonen vil kreve over hundre faste arbeidsplasser som i tillegg vil bidra til lokal verdiskaping. Kombinasjonen av en stor og rik mineralforekomst, beliggenhet til sjøen og tilgang til vannkraft, gjør at Engebø vil produsere verdens mest klimavennlige titanråstoff.

Ivar S. Fossum

Administrerende direktør i Nordic Mining

Engebøprosjektet –om sjødeponiet

Et spennende kapittel

At det utvikles ny mineralvirksomhet i Norge og Europa, vil også ha en stor betydning for utviklingen av nye og bedre produksjonsmetoder i mineralindustrien, både innen elektrifisering og automasjon. Gjennom annen industri og tidlig utvikling av elektrifisering i andre bransjer, kan Norge bringe ny teknologi inn i mineralbransjen.

Foto: Nordic Mining ASA

Nordic Minings utbygging av Engebø representerer et spennende kapittel i norsk industrihistorie. Med en tydelig satsing på bærekraft, en velregulert utbygging og samarbeid med lokale interessenter ser fremtiden lys ut for ny mineralindustri i Sunnfjord.

Vil spille en viktig rolle

Nylig har Nordic Mining også startet arbeid med evaluering av en kvarts forekomst i Kvinnherad kommune.

– Vi tror kvarts vil fortsette å spill en viktig rolle for mange viktige produkter i et moderne og bærekraftig samfunn. Til tross for sterk dominans fra Asia, tror vi det er mulig å finne strategiske posisjoner i denne verdikjeden, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Les mer om Engebø-prosjektet her:

Next article