Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Slik kan forretningsadvokater bidra med juridisk ekspertise
Sponset

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Advokatfirmaet har en sterk posisjon innen energi, eiendom, infrastruktur, teknologi, arbeidsrett og M&A.

Inger Hygen

Partner, CMS-Kluge

Hvilken rolle tror du advokatfirmaer kan spille i å støtte innovasjon og bærekraftige initiativer i Vestland?

Forretningsadvokaten kan spille en særdeles viktig rolle ved å bidra med juridisk ekspertise og strategiske innspill til både private bedrifter, der innovasjonen normalt foregår, og til det offentlige som tilrettelegger for nyskapingen.

Det vil være behov for innsikt i juridiske sider knyttet til bærekraft, miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold, og hvilken påvirkning dette har på virksomhetene. Dette omfatter også det rettslige rammeverket som stammer fra EUs Green Deal og bærekraftskravene i EUs Taksonomiforordning. I virksomhetenes arbeid med å etterkomme kravene og styrke sin konkurransekraft vil god kjennskap til regelverket være helt sentralt for å lykkes.

Lokal bransjeforståelse, globalt perspektiv

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, med kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen

På hvilken måte vil dere støtte lokale bedrifter og entreprenører for å sikre trygg drift i Vestland?

Vår forretningsstrategi er basert på at vi skal være en langsiktig samarbeidspartner som bidrar til verdiskapning for våre klienter gjennom solid kunnskap om klienten og rammebetingelsene som påvirker dem.

Vi vil bidra med å tilrettelegge for at innovative prosjekter er i samsvar med regelverket og «rettslig bærekraftige», dvs. står seg også mot fremtidige krav, og struktureres best mulig i forhold til regelverket som påvirker klientenes inntjening. Vår oppgave er å bistå bedriftene med å manøvrere i konglomeratet av lover og forskrifter og sikre klientens materielle og immaterielle rettigheter og de tilhørende inntektsstrømmene.

Hvordan ser du for deg at juridiske tjenester vil utvikle seg og tilpasse seg endringene i næringslivet i Vestland de kommende årene?

Vi forventer at teknologiske innovasjoner, digitalisering og bærekraft blir enda mer sentrale elementer i næringslivet. For å tilpasse oss dette, må vi investere i ny teknologi for å forbedre effektiviteten og øke tilgjengeligheten for klientene, som ved bruk av AI på en trygg og fortrolig måte. Rådene som gis vil fortsatt alltid være fra advokater, men bruken av AI vil trolig bidra til at vi både kan yte bistanden raskere, bedre og med enda mer effektive løsninger for klientene.

Fakta

CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma etablert i Stavanger i 1923 med over 200 medarbeidere nasjonalt, hvorav cirka 180 advokater. Foruten hovedkontoret i Stavanger har vi kontorer i Bergen, Oslo og Hamar. Vi en del av den internasjonale sammenslutningen CMS, med 84 kontorer i 47 land. Det gjør oss unik som juridisk rådgiver for vestlandsbedrifter med internasjonalt fokus.

CMS Kluge har en sterk posisjon innen blant annet energi, eiendom og entreprise, infrastruktur, selskapsrett/M&A, skatt og avgift, teknologi og immaterialrett, arbeidsrett, konkurranse- og EU-rett, ESG, offentlige anskaffelser og tvisteløsning.

Les mer på cms.law

Next article