Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Eiendomskreditt vil tilby «grønne» lån til miljøoppgradering av bygg
Sponset

Gjennom samarbeid med sparebanker, har vi en lokal og regional forankring ved finansiering av «grønne bygg», forteller Kathrine Kristiansen, leder for bærekraft og samfunnsansvar i Eiendomskreditt AS.

– Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og rask behandlingstid til kunder som har ambisjoner om å nå opp til morgendagens miljøstandard for sine næringsbygg, sier hun.

Kathrine Kristiansen

Leder for bærekraft og samfunnsansvar Eiendomskreditt

– Det foreslås flere reguleringer fra EU som kan få stor betydning for norske næringsbygg og boligbygg fremover. Bygningsenergidirektivet foreslår at næringsbygg skal energimerkes og oppnå energimerke D innen 2030 og for boligbygg gjelder det samme innen 2033. Fra 2050 skal alle bolig og næringsbygg være utslippsfrie.

Bidrar til bærekraft

Det er derfor viktig å starte med å energimerke næringsbygget allerede nå for å kunne vurdere om det er behov for oppgradering.

– Eiendomskreditt gir i dag finansiering til oppgradering av næringsbygg med energieffektiviseringsforbedring på 30 prosent  eller mer. – Rask behandlingstid, gunstige betingelser gjennom hele lånets løpetid og våre samarbeidspartneres lokalkunnskap, gjør oss til et naturlig valg for små og mellomstore profesjonelle eiendomsaktører, sier hun.

Grønt lån til energieffektiviseringtiltak

Eiendomskreditt vil fremover også tilby grønt lån til energieffektiviseringstiltak. Det kan være installering av sentralt driftsstyringssystem, automatisk styring av lys, varmepumpe, etterisolering, skifte vinduer i bygg, skifte ut glødepærer og lysrør til LED belysning og varmegjenvinning. Dette grønne lånet vil da finansiere tiltak som bedrer energieffektiviteten i bygg, også de enkelt-tiltakene som ikke gir en energieffektiviseringsforbedring på 30 prosent.

Oppgraderinger gir miljøeffekt og økt verdi

For eiere av næringseiendom vil det å oppgradere bygningsmassen innebære en betydelig kostnad på kort sikt. Men, renovering med miljøtiltak, vil også gi økonomiske og andre fordeler på litt lengre sikt. Det kan være økt interesse fra leietakere, forbedringer i inneklima og komfort, høyere eiendomsverdi, lavere strømutgifter, lavere utslipp og muligheter for tilgang på ulike intensivordninger og grønn finansiering.

– Eier du et næringsbygg og vil vite mer om grønn finansiering? – Sjekk hjemmesiden vår eiendomskreditt.no eller ta direkte kontakt med oss på tlf: 55 33 27 00 eller mail: [email protected]avslutter Kathrine Kristiansen.

Eiendomskreditt AS er et internasjonalt ratet, frittstående, kredittforetak som samarbeider med banker på forretningsmessig grunnlag, uavhengig av allianser eller grupperinger. Selskapet ble etablert i 1997 og største aksjonærer er R Transit AS (Rieberfamilien), Meteva AS (Trond Mohn) og 68 små og store Sparebanker i Norge.

Les mer på eiendomskreditt.no

Next article