Skip to main content
Home » Vårt vann » Alternativ toalettløsning letter trykket på avløpsnettet
Sponset

Å endre våre vaner kan bidra til varige løsninger mens vi venter på forbedringer innen vann og avløp. 

Dagens miljøtrusler legger enormt press på Norges vann- og avløpsnettverk, som står overfor betydelige utfordringer. Infrastrukturen er utdatert, ikke tilpasset dagens befolkning og er i dårlig stand. Flom og overvann forårsaker lekkasjer til jordsmonn og farlig smitte i drikkevann. Stadig flere innbyggere må koke vannet sitt i perioder med økt risiko. Rådgivende Ingeniørs Forening anslår at det vil ta 150 år med dagens tempo, og koste samfunnet 380 milliarder kroner å forbedre infrastrukturen.

Dagens vannklosett bruker over 450 liter vann i uken for en familie på fire. Dette understreker behovet for nye løsninger i en tid hvor rent vann er en betydelig ressurs. Forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt konkluderer med at for å møte det grønne skiftet og sikre bærekraftige vannforsyninger, må vi utvikle ny teknologi og skrote dagens toalett.

Vi må starte et sted!

Cinderella forbrenningstoalett er en miljøvennlig og hygienisk løsning som forbrenner toalettavfall ved høy temperatur. Væsken fordampes, mens øvrig avfall samles og forbrennes til aske i toalettets innebygde forbrenningskammer. Resultatet etter en ukes bruk for en familie på fire, er litt bakteriefri aske som enkelt kan avhendes i restavfallet.

– Våre forbrenningstoaletter kan ikke alene løse utfordringene vi står overfor, men vår løsning kan bidra til å lette på dagens problem hvis flere bruker den, forteller daglig leder Gunhild Sjøvik.

Gunhild Sjøvik

Daglig leder, Cinderella

Cinderella Eco Group har i 25 år produsert en komfortabel, vannfri og miljøvennlig toalettavfallsløsning. Produktet er ikke avhengig av vann, avløp eller strøm, noe som gir fleksibilitet og frihet. Installasjonen er enkel, og det følger med en god installasjonsmanual. Toalettet kan installeres hvor og når som helst uten behov for tillatelser eller spesialkunnskap.

Foto: Cinderella Eco Group

Vi må endre vaner 

Det norskproduserte forbrenningstoalettet egner seg godt som supplement eller beredskap i en husholdning med vanlige vannklosetter. Dette avlaster vann- og avløpsnett i pressede perioder. Det anvendes allerede i fritidsboliger, mikrohus og private hjem i store deler av verden.

– Det handler om å endre vaner og øke bevisstheten om hva alternative løsninger kan bety for helse og samfunn, avslutter Sjøvik. Fremtidens toalett må både spare på ressursene og håndtere avfall på en mer bærekraftig måte.

Cinderellas forbrenningstoalett etterlater ingen fotavtrykk; det bruker ikke vann og bidrar til å avlaste trykket på et allerede presset avløpsnett. Er det ikke på tide å se på alternative toalettløsninger?

Cinderella forbrenningstoalett

Toalettene er produsert i Norge og kjent for lang levetid, høy kvalitet, høy kapasitet og med bærekraftig, miljøvennlig design og ytelse uten forurensende utslipp.

Next article