Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Sammen for en bedre fremtid: Hvordan samarbeid kan skape større samfunnsnytte
Sponset

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape gode liv i et trygt samfunn, og er opptatt av hvordan frivilligheten kan utfylle kommunenes arbeid og hvordan de selv bidrar til at dette skjer. 

— For oss er det viktig å styrke frivillighetens evne til å bidra til ulike oppgaver, enten det handler om å skape trygge lokalsamfunn, legge til rette for bedre psykisk og fysisk helse, eller styrke beredskapen og øke kunnskapen om livreddende førstehjelp. Slik er vi med å skape gode liv i et trygt samfunn, sier Ingrid R. Lorange, som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Ingrid R. Lorange

Administrerende direktør Gjensidigestiftelsen

Et av formålene til stiftelsen er å dele ut midler til samfunnsnyttige tiltak innenfor trygghet og helse. Hvert år deles det ut over 270 millioner til ulike organisasjoner og prosjekter, og stiftelsen jobber aktivt for å fremme innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer. 

Stort potensiale

Det er spesielt samarbeid mellom frivilligheten, kommunene og private aktører hvor det finnes et stor handlingsrom. 

— Vår erfaring er at når offentlige tilbud opplever press på grunn av større etterpørsel, så blir konsekvensen at frivillighetens aktiviteter må økes. Dette krever ressurser de ofte ikke har, og her ser vi at samarbeid med stiftelser kan utgjøre en stor forskjell, sier Kebel Marin Fleites, seniorrådgiver i Gjensidigestiftelsen.

Kebel Marin Fleites

Seniorrådgiver Gjensidigestiftelsen

— Vi vet fra både erfaring og undersøkelser at partene ofte ikke kjenner til hverandres arbeid og dermed ikke kan utnytte hverandres resurser. Her ligger det et stort forbedringspotensial. Stiftelsen har gjennom støtte til tusenvis av tiltak rundt i hele landet, sett at der frivilligheten samarbeider nært med kommunen, kan det skapes gode løsninger om alt fra skolefritidstilbud, til svømmeundervisning og inkluderingstiltak, sier Fleites. 

— Imidlertid er det avgjørende å tilrettelegge for at frivilligheten har tilstrekkelig ressurser, sier han og trekker frem at lokaler,  bistand og assistanse fra kommunene – i tillegg til penger – er noen eksempler på hva det offentlige kan bidra med. 

Fremmer samarbeid

Gjennom det nordiske initiativet Nordic Safe Cities samarbeider Gjensidigestiftelsen med tolv norske byer for å forebygge hat og vold fra ekstreme grupper. 

– I Trygg by Norge har vi samlet aktører på tvers av myndigheter og sivilsamfunn, og målet er å være en katalysator som bidrar til å sette i gang nye tiltak så vi kan handle og komme ekstremismen i forkjøpet, sier Lorange.

Gjensidigestiftelsen har så langt satt av 35 millioner norske kroner i støtte til byenes innsats. Midlene går til samarbeidsprosjekter mellom medlemskommuner og frivillige organisasjoner.

— Et eksempel på et vellykket tiltak som som har mottatt støtte er Demos-prosjektet i Fredrikstad, der ungdom får lære om demokrati og kritisk tenkning gjennom et samarbeid mellom bibliotekene, fritidsklubbene og skolene i byen. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid kan skape verdifulle og positive endringer i samfunnet. Håpet er at flere byer og stiftelser i Norge skal slutte seg til det nordiske nettverket, avslutter Lorange. 

Gjensidigestiftelsen er en finansstiftelse som viderefører over 200 års historie med å skape gode liv i et trygt samfunn gjennom eierskap og utdelinger.

Av Kristian Fabrizio

Next article